Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 29/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/09/26
HCL 28/2019privind aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap2019/09/26
HCL 27/2019privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2019 – 20202019/09/26
HCL 26/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Rușețu2019/09/26
HCL 25/2019privindactualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/09/26
HCL 24/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/09/26
HCL 23/2019privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei si statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruşeţu şi pentru biblioteca publică2019/09/26
HCL 22/2019privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2186/28.04.2009, încheiat între comuna Rușețu și Întreprinderea Individuală Bardaș RD Ionel2019/08/29
HCL 21/2019privind aprobarea modificării prin act adițional a Contractului de închiriere nr.3167/01.09.2009, încheiat între comuna Rușețu și Cabinet Medical Individual dr. Curcă Dumitrache-Ecaterina2019/08/29
HCL 20/2019privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/07/25
HCL 19/2019rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/07/25
HCL 18/2019privind aprobarea utilizării în anul 2019 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/07/25
HCL 17/2019privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul II al anului 20192019/07/25
HCL 16/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/06/25
HCL 15/2019privind rezilierea unui contract de concesiune2019/06/25
HCL 14/2019privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.3537/23.09.2009, încheiat între comuna Rușețu și S.C. Andra Som Impex S.R.L.2019/06/25
HCL 13/2019privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/05/20
HCL 12/2019privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul I al anului 20192019/05/20
HCL 11/2019privind aprobarea închirierii unui teren, proprietate privată a comunei Rușețu, județul Buzău2019/04/23
HCL 10/2019privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2019 – 20202019/04/23
HCL 9/2019privind neasumarea responsabilității UAT comuna Rușețu, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017 – 20232019/04/23
HCL 8/2019pentru aprobarea participării comunei RUȘEȚU prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/23
HCL 7/2019privind aprobarea Bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 20192019/04/23
HCL 6/2019privind aprobarea utilizării în anul 2019 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/04/23
HCL 5/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/04/23
HCL 4/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „PRIMA ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE APE UZATE ȘI STAȚIE DE EPURARE ȘI PRIMA ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ, ÎMPREJMUIRI ȘI SPAȚII TEHNICE ÎN LOCALITATEA RUȘEȚU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2019/03/28
HCL 3/2019privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182019/02/18
HCL 2/2019privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI actualizați, aferenți obiectivului de investiții ”Prima înființare sistem canalizare ape uzate și stație de epurare și prima înființare rețea de alimentare cu apă, împrejmuiri și spații tehnice în localitatea Rușețu, comuna Rușețu” – obiectiv de interes local al comunei Rușețu, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2019/02/18
HCL 1/2019privind aprobarea închirierii unui spațiu comercial proprietatea privată a comunei Rușețu, în scopul funcționării unei farmacii pentru vânzarea medicamentelor de uz uman2019/01/31
HCL 41/2018privind rezilierea unui contract de închiriere2018/12/27
HCL 40/2018privind rectificarea definitivă a bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 20182018/12/27
HCL 39/2018privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu – familia ocupațională ”Adminstrație”2018/12/27
HCL 38/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/12/27
HCL 37/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/12/12
HCL 36/2018privindaprobarea Strategiei de achiziții publice a Comunei Rușețu, județul Buzău pentru anul 2019 HCL nr. 36 din 12.12.20182018/12/12
HCL 35/2018privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2019 în comuna Ruşeţu2018/12/12
HCL 34/2018privind stabilirea Programului activităților cultural-artistice ale comunei Rușețu dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri2018/11/20
HCL 33/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/11/20
HCL 32/2018privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2018 – 20192018/10/29
HCL 31/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/10/29
HCL 30/2018privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul III al anului 20182018/10/29
HCL 29/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă HCL nr. 29 din 27.09.20182018/09/27
HCL 28/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/09/27
HCL 27/2018privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu, în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Ruşeţu pentru anul școlar 2018 – 20192018/08/31
HCL 26/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/08/31
HCL 25/2018privind acceptarea unei sponsorizări din partea S.C. HUNT OIL COMPANY OF ROMANIA S.R.L.2018/07/27
HCL 24/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/07/27
HCL 23/2018privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul II al anului 20182018/07/27
HCL 22/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă2018/06/29
HCL 21/2018privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Rușețu2018/06/29
HCL 20/2018privind stabilirea unor restricţii de tonaj pentru autovehiculele care circulă pe Drumul comunal DC 164, comuna Rușețu, județul Buzău2018/05/31
HCL 19/2018privind modificarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20182018/05/31
HCL 18/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/05/31
HCL 17/2018privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul I al anului 20182018/05/31
HCL 16/2018privind stabilirea unor măsuri pentru desfăşurareaEdiţiei a VII – a – 2018 a „Zilelor comunei Ruşeţu”, judeţul Buzău2018/04/24
HCL 15/2018privind stabilirea unor măsuri de administrare şi exploatare a pajiştilor permanente aflate în domeniul privat al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău2018/04/24
HCL 14/2018privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Rușețu în Comisia de receție finală a lucrărilor la obiectivele de investiții publice ale comunei Rușețu2018/03/28
HCL 13/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă2018/03/28
HCL 12/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Rușețu, județul Buzău2018/03/28
HCL 11/2018privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20182018/03/28
HCL 10/2018privind aprobarea Bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 20182018/02/15
HCL 9/2018privind aprobarea utilizării în anul 2018 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20172018/02/15
HCL 8/2018privind utilizarea unei sume de bani din excedentului anilor precedenți, rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activității finanțate din venituri proprii – sursa E2018/02/15
HCL 7/2018privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul IV al anului 20172018/02/15
HCL 6/2018privind atestarea unui teren în suprafaţă totală de 813,00 m.p. la domeniul privat al comunei Ruşeţu2018/01/31
HCL 5/2018privind aprobarea închirierii unor spații locative proprietate publică a comunei Rușețu, în scopul funcționării unor agenți economici HCL nr. 5 din 31.01.20182018/01/31
HCL 4/2018privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniveritar de stat din comuna Rusetu, pentru anul scolar 2018-20192018/01/31
HCL 3/2018privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza comunei RUȘEȚU2018/01/31
HCL 2/2018privind aprobarea reîntregirii excedentului bugetar al anului precedent, cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Rușețu2018/01/09
HCL 1/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă2018/01/09
HCL 12/2016privind aprobarea Programului de Achiziţii Publice al comunei Ruşeţu pe anul 20162016/02/28

Comments are closed.