Anunt dezbatere publica

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local al comunei Rușețu, supune atenţiei dumneavoastră următorarele proiecte de hotărâri privind:

  • aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafatã de 331,23 ha., prorpietatea privată a comunei Rușețu;
  • concesionarea prin atribuirea prin închiriere directă a unui spațiu din incinta clădirii dispensarului medical uman, cu destinația de cabinet de stomatologie.

Persoanele interesate pot consulta proiectele de hotărâri, atât la sediul Primăriei comunei Rușețu cât și pe site-ul primăriei la urmatorul link: https://www.primariarusetu.ro/

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot depune fie în scris la sediul Primăriei comunei Rușețu, fie pe adresa de e-mail primarie_rusetu@yahoo.com
Termenul limită până la care se pot primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre este data de 10 august 2020.

Bookmark the permalink.
Inapoi