Anunt – Proiecte de hotarari

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoștința publică, următoarele proiecte de hotărâri:


Fișiere atașate: