Așezare geografică

Ȋn centrul Câmpiei Bărăganului, la întretăierea a trei judeţe din Câmpia Română – Buzău, Brăila şi Ialomiţa – se întinde comuna Ruşeţu, o aşezare cu o istorie deaproape 500 de ani. Străzi drepte, curate, cu pomi şi flori, perpendiculare pe malul râului Călmăţui, micul curs de apă ce străbate zona de câmpie a Buzăului, până la vărsarea sa în Dunăre.

Comuna Rușețu este situată în partea de sud-est a județului Buzău, pe malul râului Călmăţui, la o distanţă de 52 km de municipiul Buzău. Din punct de vedere al așezării pe glob acest teritoriu se situează la paralela de 44°57 latitudine nordică şi meridianul de 27°13’longitudine estică.

Comuna este formată doar din două sate: Rușețu şi Sergent Ionel Ștefan şi face parte din localităţile medii. În nord se învecinează cu comunele C.A. Rosetti și Surdila Greci (județul Brăila), la vest cu comuna Largu, la est cu comuna Ulmu (județul Brăila), la sud cu comuna Padina.

Principalele căi de comunicaţie ale comunei sunt DJ214A, care leagă comuna de Luciu și de Largu, DJ 203E care face legătura cu Padina.

Prin comună trece și calea ferată București-Urziceni-Făurei, deservită de gara Rușețu.

*Text preluat din Strategia de dezvoltare durabila a comunei Rusetu pentru perioada 2014 – 2020

Comments are closed.