Cadrul natural şi clima

Relieful și solul

Comuna Rușețu este aşezată în zona de câmpie a judeţului, mai exact în Câmpia Bărăganului de mijloc, Câmpia Buzău Călmăţui, denumită şi Câmpia Buzăului, la o altitudine de 40-60 de metri faţă de nivelul mării. Relieful comunei Rușețu prezintă zone ridicate sau coborâte provocate de depuneri eoliene. Este o zonă de câmpie fluvio-lacustră şi prezintă stagnări ale apei la suprafaţă pe depozitele loessoide. Principala caracteristică a terenului este dată de prezenţa în zonă a fracţiunilor de nisip în procent ridicat. Este acoperit cu un strat de loess şi presărat cu crovuri şi mici dune.

Calitatea solului comunei este deosebită în mare parte fiind cernoziom de fâneaţă, freatic şiumed, iar în sud un sol cu cernoziom incipient şi slab levigat.

Clima

Clima se încadrează în climatul general al ţării şi al judeţului Buzău. Clima este temperatcontinentalăcu variaţii mari de temperatură între vară şi iarnă, umiditate redusă şi vânturi puternicepredominante din nord est. În decursul timpului au fost ani în care fenomenele meterologice au înregistrat manifestări extreme: astfel în iarna 1953-1954 au fost căderi de zăpadă care s-au depuspână la trei-patru metri înălţime, la fel în iarna 2011-2012, stratul de zăpadă a fost atât de mare încât satenii au ieşit în unele locuri prin podurile caselor pentru a ajunge la animalele din curte. De asemenea ca fenomene extreme sunt ploile torenţiale lungi şi abundente, precum şi vânturile puternice.

Vânturile care bat frecvent sunt cele întâlnite în toată regiunea: Crivăţul aduce iarna masede aer rece cu efecte asupra regimului de temperatură, Munteanul bate din N-V, iar Austrul din sud-est şi aduce aer cald. Când bate primăvara usucă pământul, motiv pentru care este numit şi ,,Sărăcilă’’.

Zona are o climă relativ plăcută, dar cu veri secetase şi călduroase.Temperatura medieanuală înregistrată este de +10,5°C şi +12,5°C la nivelul solului. Temperatura medie a lunii iulie este +22°C, iar a lunii ianuarie -3°C. Toamna temperaturile au valori mai ridicate faţă de cele dinprimăvară.

Reţeaua hidrografică

Singura apă curgătoare acomunei Rușețu este Călmăţuiul, se întinde pe o lungime de şapte km pe teritoriul localităţii; debitul lui este variabil funcţie de anotimp şi de cantitatea de precipitaţii. Adâncimea nivelului freatic este de 7-8 metri, dar s-au găsit izvoare de apă şi la 23-30 de metri.Fântânile sunt sursa sigură şi permanentă în alimentarea cu apă a oamenilor şi animalelor, deoarecenu seacă nici în perioadele de secetă îndelungată întrucât debitul apelor freatice este relativ bogat.

Temperatura apelor freatice este influenţată de regimul termic al aerului, deoarece se găsesc la adâncimi mici, aproape de suprafaţă.

*Text preluat din Strategia de dezvoltare durabila a comunei Rusetu pentru perioada 2014 – 2020

Comments are closed.