Cultură şi învăţământ

Educaţie

Situaţia unităţilor de învăţământ

Învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial din comuna Rușețu este reprezentat de liceulTehnologic Rușețu prevăzut și cu clasele 1-8 și de o grădiniță cu program normal ȋn satul Rușețu.

Până ȋn anul 2009 ȋn Rușetu nu a existat formă de ȋnvățământ liceal, ci doar ȋnvățământ profesional. Numărul elevilor interesați ȋnsă de această formă de studii era de asemenea ȋn scădere. Dacă la nivelul anului 2007 existau 58 de elevi ȋnscriși ȋn școli profesionale, numărul acestora a devenit 42 ȋn 2008 și 16 ȋn 2009, anul ȋn care acestea au fost desființate.

Pe lângă personalul didactic existent la nivelul comunei, ȋn Rușețu au existat până ȋn 2009 profesori ȋn cadrul ȋnvățământul profesional. 3 persoane au fost implicate ȋn această formă de ȋnvățământ ȋn 2007 și 2008 iar ȋn 2009 număru acestora a scăzut la o persoană.

Cultura

Analiza patrimoniului cultural

În comuna Rușețu există două cămine culturale, unul ȋn satul Rușețu și unul ȋn satul Sergent Ionel Ștefan. Din păcate acestea nu sunt dotate integral cu spaţii corespunzătoare din punct de vedere funcţional. Se impune reabilitarea, modernizarea şi dotareaacestuia la standardele actuale.

De asemenea în comună există trei biblioteci. Cetăţenii comunei au acces la fondul de carte prin intermediul unui cadru de specialitate angajat al Primăriei.

Principalele evenimente ale comunităţii

Activitatea culturală este animată în perioada sărbătorilor de iarnă, a sărbătorilor de Paşti,la zilele de hram ale bisericii şi cu alte ocazii prin care tradiţiile populare se perpetuează în cadrul colectivităţii satelor. Sărbătoarea locală are loc ȋn fiecare an pe 10 mai și este un eveniment ce animă viața rușețenilor.

*Text preluat din Strategia de dezvoltare durabila a comunei Rusetu pentru perioada 2014 – 2020