Istoric comună

Organizarea administrativ teritorială de-a lungul vremii

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Rușețu făcea parte din plasa Călmățuiul a județului Brăila și era formată doar din cătunul de reședință ce avea o populație de 1750 de locuitori. În comună funcționau o școală mixtă cu 70 de elevi (dintre care 18 fete) înființată la 1856 și 2 biserici — una datând din 1780 și una reparată și pictată în 1885 de Domeniile Coroanei. În 1925, comuna făcea parte din aceeași plasă și avea 3898 de locuitori. Satul Sergent Ionel Ștefan este consemnat pentru prima oară în 1931, când comuna a căpătat componența actuală.

În 1950, comuna Rușețu a fost transferată la raionul Făurei din regiunea Galați, până în 1968. Atunci, la reorganizarea administrativă a României, comuna a fost trecută la județul Buzău.

*Text preluat din Strategia de dezvoltare durabila a comunei Rusetu pentru perioada 2014 – 2020