Populația

Populația comunei a evoluat de la aproximativ 1700 locuitori câţi erau menţionaţi în,,Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Buzău’’ de către Basil Iorgulescu,la 3839 locuitori, conform evidenţelelor Direcției Județene de Statistică Buzău privind comunaRușețu

Această evoluţie demografică nu a fost uniformă, după cum arată statisticile, dar există discrepanţe între diferitele surse oficiale. Datele statistice nu au putut lua însă în considerare numărul mare de locuitori care au părăsit comuna în ultimii ani, plecând la lucru în alte ţări sau alte localităţi din România, datorită faptului că majoritatea celor plecaţi nu declară acest lucru.Începând cu anul 1999, comuna Rușețu s-a aliniat la fenomenul de migrarea populaţiei spre alte ţări în căutarea unui loc de muncă, încadrându-se în aspectul cu amploare semnificativă pentruRomânia.

Mulţi locuitori sunt plecaţi în ţări ca Spania, Italia, Grecia, majoritatea lor optând pentru angajări temporare, incidenţa migrării fiind tot mai mare în rândul bărbaţilor, dar şi femeile îşi găsesc de lucru prestând activităţi de menaj sau sunt bone în casele străinilor. Migrarea are implicaţii majore economice, deoarece ceează fluxuri în economia rurală şi socială, deoarece areimpact asupra echilibrului în familie, asupra dezvoltării şi menţinerii sănătăţii copiilor, aceştia rămânând în grija unui singur părinte sau a bunicilor, dacă nu cumva sunt nevoiţi să-şi poarte singuri de grijă de la vârste fragede.

Din punct de vedere demografic comuna Rușețu se încadrează în rândul unităţiloradministrativ teritoriale de talie medie.

Din datele înregistrate la Direcţia Judeţeană de Statistică a judeţului Buzău populaţia legală din comună la sfârşitul anului 2012 numără 3939 locuitori din care 1970 sunt femei. Se observă o repartiţie echilibrată pe sexe.

*Text preluat din Strategia de dezvoltare durabila a comunei Rusetu pentru perioada 2014 – 2020

Comments are closed.