Proiecte de hotărâri

TitluDescriereData
Proiect de hotarareprivind rezilierea contratului de concesiune nr.895/10.03.2008, încheiate între Consiliul local al comunei Rușețu și S.C. Agroglobal S.A.2019/11/22
Proiect de hotarareprivind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/11/22
Proiect de hotarareprivind aprobarea utilizării în anul 2019 a sumei de 130.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/11/22
Proiect de hotarareprivind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul III al anului 20192019/11/22
Proiect de hotarareprivind aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap2019/09/20
Proiect de hotarareprivind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/09/20
Proiect de hotarareprivind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Rușețu2019/09/20
Proiect de hotarareprivind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei si statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruşeţu şi pentru biblioteca publică2019/09/20
Proiect de hotarareprivind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2019 – 20202019/09/20
Proiect de hotarareprivind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/09/20
Proiect de hotarareprivind aprobarea modificării prin act adițional a Contractului de închiriere nr.3167/01.09.2009, încheiat între comuna Rușețu și Cabinet Medical Individual dr. Curcă Dumitrache-Ecaterina2019/08/23
Proiect de hotarareprivind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2186/28.04.2009, încheiat între comuna Rușețu și Întreprinderea Individuală Bardaș RD Ionel2019/08/23
Proiect de hotarareprivind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/07/18
Proiect de hotarareprivind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/07/18
Proiect de hotarareprivind aprobarea utilizării în anul 2019 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/07/18
Proiect de hotarareprivind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul II al anului 20192019/07/18
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/06/19
Proiect de hotarareprivind rezilierea unui contract de concesiune2019/06/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.3537/23.09.2009, încheiat între comuna Rușețu și S.C. Andra Som Impex S.R.L.2019/06/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea închirierii unui teren, proprietate privată a comunei Rușețu, județul Buzău2019/04/16
Proiect de hotarareprivind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2019 – 20202019/04/16
Proiect de hotarareprivind aprobarea utilizării în anul 2019 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/04/16
Proiect de hotararepentru aprobarea participării comunei RUȘEȚU prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/09
Proiect de hotarareprivind neasumarea responsabilității UAT comuna Rușețu, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017 – 20232019/03/18

Comments are closed.