HCL 23/2020

privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren arabil în suprafaţă de 331,23 ha., proprietate privată a comunei Rușețu