HCL 24/2020

privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 1000 m.p. proprietate privată a comunei Rușețu