HCL 3/2023

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor, a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “ Modernizare infrastructură rutieră de interes local in sat Rușețu, comuna Rușețu, judetul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local al comunei Rușețu pentru realizarea obiectivului


Fișiere atașate: