HCL 40/2022

privind darea în administrare şi exploatare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi sistemele de utilitate publică utilizate – sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare – către serviciul “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei RUŞEŢU, judeţul BUZĂU


Fișiere atașate: