HCL 44/2020

privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 1000 m.p. proprietatea privată a comunei Rușețu