Informații de interes public – Legea 544 / 2001

Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: 

  • Nita Iuliana – Consilier Compartiment Achizitii Publice
  • Gabriel Dinu – Secretar General al UAT – inlocuitor.
  • Telefon : 0238-733104
  • Fax : 0238-733179
  • Email : primarie_rusetu@yahoo.com