Anunt licitatie publica

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rușețu, in calitate de proprietar, Cod fiscal 3724431, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, Nr.33, Loc. Rusetu,Tel 0238733104, fax 0238733179, e-mail-primariarusetu@gmail.com, organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii bunului imobil reprezentat de teren arabil in suprafata de 331,23 ha.

Mai multe detalii in atasament.

Bookmark the permalink.
Inapoi