Acte administrative emise de primar

TitluDescriereData
Dispozitia 165/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2021/08/19
Dispozitia 145/2021privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea închirierii unui teren în suprafață de 3.811 m.p.2021/07/09
Dispozitia 143/2021privind desemnarea persoanelor responsabile cu derularea contractelor de finanțare și de achiziție publică, precum și cu emiterea proceselor verbale de prestări servicii, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică – 2021 -20222021/07/09
Dispozitia 142/2021privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea închirierii unui teren în suprafață de 3.811 m.p.2021/07/09
Dispozitia 120/2021privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Rușețu, județul Buzău2021/06/28
Dispozitia 119/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese la nivelul comunei Rușețu2021/06/28
Dispozitia 117/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2021/06/24
Dispozitia 108/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2021/05/21
Dispozitia 84/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2021/04/16
Dispozitia 61/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat domnului Simion Liviu2021/03/26
Dispozitia 60/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Manea Miea2021/03/26
Dispozitia 59/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Vlad Gheorghe2021/03/26
Dispozitia 58/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului RomanNicolae2021/03/26
Dispozitia 57/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Pavel Nicolae2021/03/26
Dispozitia 56/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Moise Adrian2021/03/26
Dispozitia 55/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Eftimie Virgil2021/03/26
Dispozitia 54/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Curte Constanța2021/03/26
Dispozitia 53/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Bălășoiu Vasile2021/03/26
Dispozitia 52/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social doamnei Curte Ionica2021/03/26
Dispozitia 51/2021privind delegarea unor atribuții viceprimarului comunei Rușețu2021/03/25
Dispozitia 50/2021privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Rușețu2021/03/25
Dispozitia 49/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară2021/03/25
Dispozitia 48/2021privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Epure Mariana2021/03/12
Dispozitia 47/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale2021/03/12
Dispozitia 46/2021privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depus eîn vederea închirierii unui teren în suprafață de 233 m.p.2021/03/08
Dispozitia 45/2021privind stabilirea cuantumului indemnizației de însoțitor ale persoanelor cu handicap gravdin comuna Rușețu, începând cu luna februarie 20212021/03/08
Dispozitia 44/2021privind încetarea dreptului la indemnizațe lunară acordat persoanei cu handicap grav Epure Mariana2021/03/08
Dispozitia 26/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință ordinară2021/02/19
Dispozitia 25/2021privind delegarea atribuțiilor de stare civilă2021/02/08
Dispozitia 24/2021privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „PRIMA INFIINȚARE SISTEM CANALIZARE APE UZATE ȘI STAȚIE DE EPURARE ȘI PRIMA INFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ, ÎMPREJMUIRI SI SPAȚII TEHNICE, comuna Ruşeţu, judeţul Buzău”.2021/02/08
Dispozitia 23/2021privind avansarea doamnei Mladin Mioara în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 3 ani2021/02/08
Dispozitia 22/2021privind avansarea doamnei Vlad Aurelia în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 3 ani2021/02/08
Dispozitia 21/2021privind stabilirea salariilor de bază lunare al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, remunerați din bugutul local al comunei Rușețu2021/01/28
Dispozitia 20/2021privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor de însoțitor ale persoanelor cu handicap grav, pentru luna ianuarie 20212021/01/28
Dispozitia 19/2021privind acordare ajutor pentru încălzirea locuinței pentru perioada ianuarie – martie 20212021/01/28
Dispozitia 18/2021privind încetarea dreptului la indemnizație lunară acordată persoanei cu handicap grav Codreanu Lăcrămioara-Ionela2021/01/28
Dispozitia 17/2021privind acordare ajutor pentru încălzirea locuinței persoanelor beneficiare de ajutor social2021/01/28
Dispozitia 16/2021privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Lache Drăguța2021/01/28
Dispozitia 15/2021privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Patîr Maura2021/01/28
Dispozitia 14/2021privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Simion Costel2021/01/28
Dispozitia 13/2021privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Cășaru Nelu2021/01/28
Dispozitia 12/2021privind modificarea cuantumului alocației de susținere, pentru familia titularului Ticea Anișoara2021/01/28
Dispozitia 11/2021privind modificarea cuantumului alocației de susținere, pentru familia titularului Axinte Nicolae-Iulian2021/01/28
Dispozitia 10/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Căpățînă Mihaela2021/01/28
Dispozitia 9/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Popa Ștefan2021/01/28
Dispozitia 8/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Simion Ion2021/01/28
Dispozitia 7/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Manea Miea2021/01/28
Dispozitia 6/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Curelea Aurica2021/01/28
Dispozitia 5/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Moisoiu Ion2021/01/28
Dispozitia 4/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Mîrzac Magdalena2021/01/28
Dispozitia 3/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință ordinară2021/01/22
Dispozitia 199/2020privind convocarea adunării sătești în vederea alegerii delegatului sătesc care să reprezinte locuitorii satului Sergent Ionel Ștefan la ședințele Consiliului local al comunei Rușețu2020/10/27
Dispozitia 189/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2020/10/26
Dispozitia 157/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2020/09/03
Dispozitia 149/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral ȋn comuna Rușețu, ce vor fi utilizate ȋn campania electorala la alegerile locale din anul 20202020/08/24
Dispozitia 148/2020privind acordarea dreptului la ajutoare alimentare distribuite în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD2020/08/21
Dispozitia 147/2020privind suplimentarea personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Cisrcumscripție2020/08/20
Dispozitia 146/2020privind desemnarea doamnei Dumitrașcu Georgeta inspector în Compartimetul de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu, persoană responsabilă cu înreplinirea atribuțiilor specifice autorităților administrației publice locale pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115 din 16 iulie 20202020/08/10
Dispozitia 145/2020privind prelungirea contractului individual de muncă al doamnei Anghel Rada2020/08/07
Dispozitia 144/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr.64-Rușețu2020/08/07
Dispozitia 143/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință ordinară2020/07/31
Dispozitia 142/2020privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Epure Elisabeta2020/07/31
Dispozitia 141/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei care are ca titular pe doamna Mocanu Sorina2020/07/31
Dispozitia 140/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei care are ca titular pe doamna Bobocea Mariana2020/07/31
Dispozitia 139/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei care are ca titular pe doamna Căpățînă Mihaela2020/07/31
Dispozitia 138/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere a familiei pentru familia titularului Radu Adrian2020/07/31
Dispozitia 137/2020privind constituirea comisiei pentru recepția bunurile, serviciilor și lucrărilor din cadrul UAT comuna Rușețu, județul Buzău2020/07/28
Dispozitia 136/2020privind desemnarea persoanelor care vor gestiona derularea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 2019/2020, în comuna Rușețu, județul Buzău2020/07/28
Dispozitia 135/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Mușat Nicușor Andrei2020/07/28
Dispozitia 134/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Simion Petrica2020/07/28
Dispozitia 133/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Neagu Violeta2020/07/28
Dispozitia 132/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Marin Costică2020/07/28
Dispozitia 131/2020privind acordarea dreptului la ajutor social doamnei Zeleșteanu Dorina Marinela2020/07/28
Dispozitia 130/2020privind acordarea dreptului la ajutor social domnului Suciu Costel2020/07/28
Dispozitia 129/2020privind acordarea dreptului la ajutor social domnului Ștefan Viorel2020/07/28
Dispozitia 128/2020privind acordarea dreptului la ajutor social doamnei Călin Vasilica2020/07/28
Dispozitia 127/2020privind acordarea dreptului la ajutor social domnului Axinte Nicolau Iulian2020/07/28
Dispozitia 126/2020privind constituirea Comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale nr. 20,22 și 51 din UAT RUSETU, județul Buzau2020/07/22
Dispozitia 125/2020privind încadrarea doamnei Țițeică Fănela în muncă, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Moise Mița2020/07/20
Dispozitia 124/2020privind încetarea dreptului la indemnizație lunară acordat persoanei cu handicap Stanciu Vasile2020/07/07
Dispozitia 123/2020privind Convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință ordinară2020/07/03
Dispozitia 122/2020privind încetarea dreptului la indemnizație lunară acordat persoanei cu handicap Meica Stana2020/07/02
Dispozitia 121/2020privind prelungirea acordării indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Brăilă Gica2020/06/30
Dispozitia 120/2020privind prelungirea contractului individual de muncă al domnului Radu Adrian2020/06/30
Dispozitia 119/2020privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Axinte Nicolau Iulian2020/06/30
Dispozitia 118/2020privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Mocanu Sorina2020/06/30
Dispozitia 117/2020privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularului Dumitru Florica Mădălina2020/06/30
Dispozitia 116/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Căpățînă Roxana Adela2020/06/30
Dispozitia 115/2020privind constituirea Comisiei comunale Rușețu, pentru organizarea și desfășurarea recensamântului populației și locuințelor în anul 20202020/06/28
Dispozitia 114/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Ene Cornelia2020/06/25
Dispozitia 113/2020privind modificarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Simion Cătălin2020/06/25
Dispozitia 112/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia domnului Teodorescu Costel2020/06/25
Dispozitia 111/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia domnului Simion Costel2020/06/25
Dispozitia 110/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia doamnei Podaru Ninela2020/06/25
Dispozitia 109/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia domnului Mîrzac Mihai2020/06/25
Dispozitia 108/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia domnului Mîrzac Florin2020/06/25
Dispozitia 107/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia domnului Draghici Nicu2020/06/25
Dispozitia 106/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia doamnei Capațînă George2020/06/25
Dispozitia 105/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia domnului Axinte Victoraș2020/06/25
Dispozitia 104/2020privind desemnarea doamnei Niță Niculina – inspector în cadrul Compartimentului economic, persoană responsabilă cu constatarea și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal2020/06/23
Dispozitia 103/2020privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Cășaru Mirela2020/05/29
Dispozitia 102/2020privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Beraru Victorița2020/05/29
Dispozitia 101/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Căpățână mihaela2020/05/29
Dispozitia 100/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Moise Mihaela-Gabriel2020/05/29
Dispozitia 99/2020privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia titularului Simion Catalin2020/05/29
Dispozitia 98/2020privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia titularului Bratosin Elena-Daniela2020/05/29
Dispozitia 97/2020privind modificarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Simion Gheorghe2020/05/29
Dispozitia 96/2020privind aplobarea dreptului la ajutor social, pentru familia domnului Cobzariu Ionel2020/05/29
Dispozitia 95/2020privind aplobarea dreptului la ajutor social, pentru familia doamnei Neagu Violeta2020/05/29
Dispozitia 94/2020privind modificarea raportului de serviciu al domnișoarei Niță Iuliana, prin transfer la cerere, de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură – Centrul Județean Buzău, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/05/29
Dispozitia 93/2020privind încadrarea doamnei Vlad Aurelia în muncă, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Vlad Valentina-Nicoleta2020/05/29
Dispozitia 92/2020privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Vlad Aurelia2020/05/28
Dispozitia 91/2020privind constituire Comisiei comunale Rușețu, pentru recensământul general agricol2020/05/25
Dispozitia 90/2020privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniuln public și privat al comunei Rușețu, județul Buzău2020/05/25
Dispozitia 89/2020privind constituirea comisiei de monitorizare, responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial2020/05/25
Dispozitia 88/2020privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav CAPATANA DRAGOMIR2020/05/18
Dispozitia 87/2020privind suspendarea concursului organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de ȘOFER (autospecială de stins incendii) în Serviciul voluntar pentru situații de urgență al comunei Rușețu2020/05/18
Dispozitia 86/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință ordinară2020/05/15
Dispozitia 85/2020privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor în vederea desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului vacant de şofer (autospeciala de stins incendii), în Serviciul voluntar pentru situații de urgență al comunei Rușețu2020/05/11
Dispozitia 83/2020privind încadrarea doamnei Ivan Marcela în muncă, cu contract individual, încheiat pe perioadă determinată, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Ivan Camelia2020/04/29
Dispozitia 82/2020privind încetarea contractului individual de muncă al al doamnei Ivan Marcela, încadrată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap2020/04/29
Dispozitia 81/2020privind stabilirea dreptului la alocației pentru susținerea familiei titularului Neagu Violeta2020/04/28
Dispozitia 80/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate titularului Albu Săndica2020/04/28
Dispozitia 79/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate titularului Vasile Ion2020/04/28
Dispozitia 78/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate titularului Turculeț Mariana2020/04/28
Dispozitia 77/2020privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei acordate titularului Turculeț Mariana2020/04/28
Dispozitia 76/2020privind acordare drept ajutor social familiei domnului Simion Gheorghe2020/04/24
Dispozitia 75/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Simion Gheorghe2020/04/24
Dispozitia 74/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Panait Gheorghe2020/04/24
Dispozitia 73/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Oprea Fănel2020/04/24
Dispozitia 72/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Mîrzac Mihai2020/04/24
Dispozitia 71/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Eftimie Virgil2020/04/24
Dispozitia 70/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Constantin Petrică2020/04/24
Dispozitia 69/2020privind acordare drept ajutor social familiei domnului Căpățînă Vasilicaă2020/04/24
Dispozitia 68/2020privind constituirea comisiei pentru recepția bunurilor, serviciilor și lucrărilor din cadrul UAT comuna Rușețu, județul Buzău2020/04/23
Dispozitia 67/2020privind constituirea Comitetului local Rușețu, pentru situații de urgență, privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase, având ca efect producerea secetei pedologice2020/04/23
Dispozitia 66/2020privind încadrarea doamnei Mladin Mioara în muncă, cu contract individual, încheiat pe perioadă determinată, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Moise Ionuț-Andrei2020/04/16
Dispozitia 65/2020privind încetarea contractului individual de muncă al al doamnei Mladin Mioara, încadrată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap2020/04/16
Dispozitia 64/2020privind delegarea, cu caracter temporar a atribuțiilor referitoare la registratura generală a comunei Rușețu2020/04/14
Dispozitia 63/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință extraordinară2020/04/03
Dispozitia 62/2020privind prelungirea acordării dreptului la indemnizaţie lunară de însoţitor pentru persoana cu handicap grav BRĂILĂ TUDOR2020/04/01
Dispozitia 61/2020privind reglementarea unor măsuri la nivelul comunei Rușețu în contextul declarării stării de urgență2020/03/25
Dispozitia 60/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului PRICOPE NEAGU2020/03/25
Dispozitia 59/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei doamnei AXINTE GEORGETA2020/03/25
Dispozitia 58/2020privind modificarea cuantumului dreptului la ajutor social acordat familiei domnului MUSCALU MARIN2020/03/25
Dispozitia 57/2020privind modificarea cuantumului dreptului la ajutor social acordat doamnei LUNGU IOANA2020/03/25
Dispozitia 56/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei PATÂR MAURA2020/03/25
Dispozitia 55/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei LUPU VASILICA2020/03/25
Dispozitia 54/2020privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului BĂDUCEANU DANIEL2020/03/25
Dispozitia 53/2020privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului USTUROI COSTACHE2020/03/25
Dispozitia 52/2020privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare 51.02 – Autorități executive, 68.02 – Asigurări și asistență socială și 70.02 – Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, în cadrul bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20202020/03/23
Dispozitia 51/2020privind reglementarea unor măsuri la nivelul comunei Rușețu în contextul declarării stării de urgență pe teritoriul României2020/03/19
Dispozitia 50/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2020/03/12
Dispozitia 49/2020privind acordarea unui ajutor2020/02/28
Dispozitia 48/2020privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav EPURE MARIANA2020/02/28
Dispozitia 47/2020privind avansarea doamnei Merișor Elena-Daniela în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 10 ani2020/02/28
Dispozitia 46/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului BUZATU MARIAN2020/02/26
Dispozitia 45/2020privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia titularului JITCOVICI RAMONA RODICA2020/02/26
Dispozitia 44/2020privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia titularului CURTE COSTEL2020/02/26
Dispozitia 43/2020privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia titularului JIANU VALENTINA2020/02/26
Dispozitia 42/2020privind srabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului LUNGU VIOLETA GEORGIANA2020/02/26
Dispozitia 41/2020privind modificarea cuantumului dreptului la ajutor social acordat familiei domnului SIMION ION2020/02/26
Dispozitia 40/2020privind modificarea cuantumului dreptului la ajutor social acordat domnului OBREJA AURELIAN2020/02/26
Dispozitia 39/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei SOARE MARILENA MARIA2020/02/26
Dispozitia 38/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei domnului MARIN COSTICĂ2020/02/26
Dispozitia 37/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei JIPA ADRIANA2020/02/26
Dispozitia 36/2020privind convocarea, de îndată, în ședință extraordinară a Consiliului local al comunei Rușețu2020/02/19
Dispozitia 35/2020privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor lunare de însoțitor ale persoanelor cu handicap grav din comuna Rușețu2020/02/19
Dispozitia 34/2020privind stabilirea salariilor de bază lunare al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, remunerați din bugutul local al comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 33/2020privind stabilirea salariului lunar de bază al doamnei Vișan Valentina, încadrată în funcția contractuală de bibliotecar gradul II, studii superioare, gradația 4, în cadrul Bibliotecii publice Ruşeţu 2020/02/04
Dispozitia 32/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Smeu Gigi, încadrat în funcția contractuală de execuție de șofer I, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 31/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Moise Costică, încadrat în funcția contractuală de execuție de șofer I, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 30/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Nădășeanu Mircea, încadrat în funcția contractuală de execuție de muncitor calificat III, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 29/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Frățilă Neli, încadrată în funcția contractuală de execuție de guard, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 28/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Năstase Viorel încadrat în funcția contractuală de execuție de administrator I, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 27/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Radu Adrian, încadrat în funcția contractuală de consilier personal al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 26/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Niță Niculina, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 25/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Snae Doinița, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 24/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Dinu Marina, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 23/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Merișor Elena-Daniela, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 22/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Dumitrașcu Georgeta, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 21/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Chilă Viorica, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 20/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Bobocea Marian-Ionel, încadrat în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 19/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Bobocea Filița încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 18/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Dinu Gabriel încadrat în funcția de secretar general al comunei Rușețu, județul Buzău2020/02/04
Dispozitia 17/2020privind încetarea dreptului la indemnizaţie lunară acordat2020/01/31
Dispozitia 16/2020privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului SIMION ION2020/01/29
Dispozitia 15/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului AXINTE GEORGETA2020/01/29
Dispozitia 14/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului MATEI LENUTA2020/01/29
Dispozitia 13/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului AXINTE NICOLAE IULIAN2020/01/29
Dispozitia 12/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului ANGHEL DUMITRA2020/01/29
Dispozitia 11/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului EPURE ELISABETA2020/01/29
Dispozitia 10/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei ce are ca tituțar pe domnul BÎSCĂ IONEL2020/01/29
Dispozitia 9/2020privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului JIPA ADRIANA2020/01/29
Dispozitia 8/2020privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului RADU ADRIAN2020/01/29
Dispozitia 7/2020privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului BULDUM IONICA2020/01/29
Dispozitia 6/2020privind suspendarea ajutorului social acordat domnului Mîrzac Mihai2020/01/27
Dispozitia 5/2020suspendarea ajutorului social acordat domnului Simion Gheorghe2020/01/27
Dispozitia 4/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință ordinară2020/01/23
Dispozitia 3/2020privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav LUPU JENIȚA2020/01/13
Dispozitia 2/2020privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav SECELEANU ANICA2020/01/13
Dispozitia 1/2020privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 din execentul bugetului local2020/01/09
Dispozitia 225/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/12/10
Dispozitia 221/2019privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Ruşeţu în anul 20192019/11/25
Dispozitia 205/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/11/22
Dispozitia 177/2019privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Rusetu, pentru amplasarea panourilor privind alegerea Presedintelui Romaniei din anul 20192019/09/25
Dispozitia 175/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/09/20
Dispozitia 156/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/08/23
Dispozitia 140/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/07/18
Dispozitia 129/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/06/19
Dispozitia 109/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/05/13
Dispozitia 100/2019privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral din comuna Rușețu, pentru amplasarea panourilor electorale privind alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 20192019/04/23
Dispozitia 94/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/04/16
Dispozitia 87/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă de îndată2019/03/28
Dispozitia 63/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2019/02/14
Dispozitia 24/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/01/23
Dispozitia 272/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2018/12/21
Dispozitia 270/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/12/06
Dispozitia 235/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/11/14
Dispozitia 215/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/10/23
Dispozitia 194/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2018/09/24
Dispozitia 174/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/08/24
Dispozitia 153/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/07/20
Dispozitia 138/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/06/22
Dispozitia 131/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/05/25
Dispozitia 103/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/04/16
Dispozitia 80/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/03/22
Dispozitia 61/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2018/02/12
Dispozitia 35/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/01/23
Dispozitia 34/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă de extraordinară2018/01/03

Comments are closed.