Acte administrative emise de primar

TitluDescriereData
Dispozitia 88/2020privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav CAPATANA DRAGOMIR2020/05/18
Dispozitia 87/2020privind suspendarea concursului organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de ȘOFER (autospecială de stins incendii) în Serviciul voluntar pentru situații de urgență al comunei Rușețu2020/05/18
Dispozitia 86/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință ordinară2020/05/15
Dispozitia 85/2020privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor în vederea desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului vacant de şofer (autospeciala de stins incendii), în Serviciul voluntar pentru situații de urgență al comunei Rușețu2020/05/11
Dispozitia 83/2020privind încadrarea doamnei Ivan Marcela în muncă, cu contract individual, încheiat pe perioadă determinată, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Ivan Camelia2020/04/29
Dispozitia 82/2020privind încetarea contractului individual de muncă al al doamnei Ivan Marcela, încadrată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap2020/04/29
Dispozitia 81/2020privind stabilirea dreptului la alocației pentru susținerea familiei titularului Neagu Violeta2020/04/28
Dispozitia 80/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate titularului Albu Săndica2020/04/28
Dispozitia 79/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate titularului Vasile Ion2020/04/28
Dispozitia 78/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate titularului Turculeț Mariana2020/04/28
Dispozitia 77/2020privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei acordate titularului Turculeț Mariana2020/04/28
Dispozitia 76/2020privind acordare drept ajutor social familiei domnului Simion Gheorghe2020/04/24
Dispozitia 75/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Simion Gheorghe2020/04/24
Dispozitia 74/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Panait Gheorghe2020/04/24
Dispozitia 73/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Oprea Fănel2020/04/24
Dispozitia 72/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Mîrzac Mihai2020/04/24
Dispozitia 71/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Eftimie Virgil2020/04/24
Dispozitia 70/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Constantin Petrică2020/04/24
Dispozitia 69/2020privind acordare drept ajutor social familiei domnului Căpățînă Vasilicaă2020/04/24
Dispozitia 68/2020privind constituirea comisiei pentru recepția bunurilor, serviciilor și lucrărilor din cadrul UAT comuna Rușețu, județul Buzău2020/04/23
Dispozitia 67/2020privind constituirea Comitetului local Rușețu, pentru situații de urgență, privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase, având ca efect producerea secetei pedologice2020/04/23
Dispozitia 66/2020privind încadrarea doamnei Mladin Mioara în muncă, cu contract individual, încheiat pe perioadă determinată, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Moise Ionuț-Andrei2020/04/16
Dispozitia 65/2020privind încetarea contractului individual de muncă al al doamnei Mladin Mioara, încadrată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap2020/04/16
Dispozitia 64/2020privind delegarea, cu caracter temporar a atribuțiilor referitoare la registratura generală a comunei Rușețu2020/04/14
Dispozitia 63/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință extraordinară2020/04/03
Dispozitia 62/2020privind prelungirea acordării dreptului la indemnizaţie lunară de însoţitor pentru persoana cu handicap grav BRĂILĂ TUDOR2020/04/01
Dispozitia 61/2020privind reglementarea unor măsuri la nivelul comunei Rușețu în contextul declarării stării de urgență2020/03/25
Dispozitia 60/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului PRICOPE NEAGU2020/03/25
Dispozitia 59/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei doamnei AXINTE GEORGETA2020/03/25
Dispozitia 58/2020privind modificarea cuantumului dreptului la ajutor social acordat familiei domnului MUSCALU MARIN2020/03/25
Dispozitia 57/2020privind modificarea cuantumului dreptului la ajutor social acordat doamnei LUNGU IOANA2020/03/25
Dispozitia 56/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei PATÂR MAURA2020/03/25
Dispozitia 55/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei LUPU VASILICA2020/03/25
Dispozitia 54/2020privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului BĂDUCEANU DANIEL2020/03/25
Dispozitia 53/2020privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului USTUROI COSTACHE2020/03/25
Dispozitia 52/2020privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare 51.02 – Autorități executive, 68.02 – Asigurări și asistență socială și 70.02 – Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, în cadrul bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20202020/03/23
Dispozitia 51/2020privind reglementarea unor măsuri la nivelul comunei Rușețu în contextul declarării stării de urgență pe teritoriul României2020/03/19
Dispozitia 50/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2020/03/12
Dispozitia 49/2020privind acordarea unui ajutor2020/02/28
Dispozitia 48/2020privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav EPURE MARIANA2020/02/28
Dispozitia 47/2020privind avansarea doamnei Merișor Elena-Daniela în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 10 ani2020/02/28
Dispozitia 46/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului BUZATU MARIAN2020/02/26
Dispozitia 45/2020privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia titularului JITCOVICI RAMONA RODICA2020/02/26
Dispozitia 44/2020privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia titularului CURTE COSTEL2020/02/26
Dispozitia 43/2020privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia titularului JIANU VALENTINA2020/02/26
Dispozitia 42/2020privind srabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului LUNGU VIOLETA GEORGIANA2020/02/26
Dispozitia 41/2020privind modificarea cuantumului dreptului la ajutor social acordat familiei domnului SIMION ION2020/02/26
Dispozitia 40/2020privind modificarea cuantumului dreptului la ajutor social acordat domnului OBREJA AURELIAN2020/02/26
Dispozitia 39/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei SOARE MARILENA MARIA2020/02/26
Dispozitia 38/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei domnului MARIN COSTICĂ2020/02/26
Dispozitia 37/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei JIPA ADRIANA2020/02/26
Dispozitia 36/2020privind convocarea, de îndată, în ședință extraordinară a Consiliului local al comunei Rușețu2020/02/19
Dispozitia 35/2020privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor lunare de însoțitor ale persoanelor cu handicap grav din comuna Rușețu2020/02/19
Dispozitia 34/2020privind stabilirea salariilor de bază lunare al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, remunerați din bugutul local al comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 33/2020privind stabilirea salariului lunar de bază al doamnei Vișan Valentina, încadrată în funcția contractuală de bibliotecar gradul II, studii superioare, gradația 4, în cadrul Bibliotecii publice Ruşeţu 2020/02/04
Dispozitia 32/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Smeu Gigi, încadrat în funcția contractuală de execuție de șofer I, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 31/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Moise Costică, încadrat în funcția contractuală de execuție de șofer I, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 30/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Nădășeanu Mircea, încadrat în funcția contractuală de execuție de muncitor calificat III, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 29/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Frățilă Neli, încadrată în funcția contractuală de execuție de guard, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 28/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Năstase Viorel încadrat în funcția contractuală de execuție de administrator I, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 27/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Radu Adrian, încadrat în funcția contractuală de consilier personal al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 26/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Niță Niculina, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 25/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Snae Doinița, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 24/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Dinu Marina, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 23/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Merișor Elena-Daniela, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 22/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Dumitrașcu Georgeta, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 21/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Chilă Viorica, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 20/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Bobocea Marian-Ionel, încadrat în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 19/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Bobocea Filița încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 18/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Dinu Gabriel încadrat în funcția de secretar general al comunei Rușețu, județul Buzău2020/02/04
Dispozitia 17/2020privind încetarea dreptului la indemnizaţie lunară acordat2020/01/31
Dispozitia 16/2020privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului SIMION ION2020/01/29
Dispozitia 15/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului AXINTE GEORGETA2020/01/29
Dispozitia 14/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului MATEI LENUTA2020/01/29
Dispozitia 13/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului AXINTE NICOLAE IULIAN2020/01/29
Dispozitia 12/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului ANGHEL DUMITRA2020/01/29
Dispozitia 11/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului EPURE ELISABETA2020/01/29
Dispozitia 10/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei ce are ca tituțar pe domnul BÎSCĂ IONEL2020/01/29
Dispozitia 9/2020privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului JIPA ADRIANA2020/01/29
Dispozitia 8/2020privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului RADU ADRIAN2020/01/29
Dispozitia 7/2020privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului BULDUM IONICA2020/01/29
Dispozitia 6/2020privind suspendarea ajutorului social acordat domnului Mîrzac Mihai2020/01/27
Dispozitia 5/2020suspendarea ajutorului social acordat domnului Simion Gheorghe2020/01/27
Dispozitia 4/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință ordinară2020/01/23
Dispozitia 3/2020privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav LUPU JENIȚA2020/01/13
Dispozitia 2/2020privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav SECELEANU ANICA2020/01/13
Dispozitia 1/2020privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 din execentul bugetului local2020/01/09
Dispozitia 225/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/12/10
Dispozitia 221/2019privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Ruşeţu în anul 20192019/11/25
Dispozitia 205/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/11/22
Dispozitia 177/2019privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Rusetu, pentru amplasarea panourilor privind alegerea Presedintelui Romaniei din anul 20192019/09/25
Dispozitia 175/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/09/20
Dispozitia 156/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/08/23
Dispozitia 140/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/07/18
Dispozitia 129/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/06/19
Dispozitia 109/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/05/13
Dispozitia 100/2019privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral din comuna Rușețu, pentru amplasarea panourilor electorale privind alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 20192019/04/23
Dispozitia 94/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/04/16
Dispozitia 87/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă de îndată2019/03/28
Dispozitia 63/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2019/02/14
Dispozitia 24/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/01/23
Dispozitia 272/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2018/12/21
Dispozitia 270/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/12/06
Dispozitia 235/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/11/14
Dispozitia 215/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/10/23
Dispozitia 194/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2018/09/24
Dispozitia 174/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/08/24
Dispozitia 153/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/07/20
Dispozitia 138/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/06/22
Dispozitia 131/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/05/25
Dispozitia 103/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/04/16
Dispozitia 80/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/03/22
Dispozitia 61/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2018/02/12
Dispozitia 35/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/01/23
Dispozitia 34/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă de extraordinară2018/01/03

Comments are closed.