Acte administrative emise de primar

TitluDescriereData
Dispozitia 271/2023privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2023/11/23
Dispozitia 246/2023privind convocarera, de îndată, în ședință extraordinară, a Consiliului local al comunei Rușețu2023/10/26
Dispozitia 244/2023privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2023/10/24
Dispozitia 169/2023privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2023/08/25
Dispozitia 154/2023privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2023/07/24
Dispozitia 72/2023privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2023/03/23
Dispozitia 46/2023privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2023/02/22
Dispozitia 45/2023privind convocarera, de îndată, în ședință extraordinară, a Consiliului local al comunei Rușețu2023/02/03
Dispozitia 201/2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2022/12/15
Dispozitia 199/2022 privind  convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2022/11/25
Dispozitia 189/2022 privind  convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2022/10/21
Dispozitia 166/2022privind  convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2022/09/26
Dispozitia 120/2022privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2022/08/23
Dispozitia 101/2022privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2022/07/15
Dispozitia 99/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/07/04
Dispozitia 98/2022privind pentru persoana cu handicap grav Palcău Costel, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/07/04
Dispozitia 96/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/07/01
Dispozitia 97/2022privind pentru persoana cu handicap grav Palcău Costel, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/07/01
Dispozitia 94/2022privind pentru persoana cu handicap grav Palcău Costel, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/07/01
Dispozitia 93/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/07/01
Dispozitia 92/2022privind pentru persoana cu handicap grav Palcău Costel, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/07/01
Dispozitia 91/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/07/01
Dispozitia 90/2022privind pentru persoana cu handicap grav Palcău Costel, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/07/01
Dispozitia 89/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/07/01
Dispozitia 88/2022privind pentru persoana cu handicap grav Dumitrașcu Mihaica, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/07/01
Dispozitia 87/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/07/01
Dispozitia 86/2022privind pentru persoana cu handicap grav Dumitrașcu Mihaica, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/06/30
Dispozitia 85/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/06/30
Dispozitia 84/2022privind pentru persoana cu handicap grav Dumitrașcu Mihaica, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/06/27
Dispozitia 83/2022convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2022/06/24
Dispozitia 82/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/06/15
Dispozitia 81/2022privind pentru persoana cu handicap grav Dumitrașcu Mihaica, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/05/31
Dispozitia 80/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/05/31
Dispozitia 79/2022privind pentru persoana cu handicap grav Dumitrașcu Mihaica, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/05/31
Dispozitia 78/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/05/31
Dispozitia 77/2022privind pentru persoana cu handicap grav Chilă Costică, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/05/31
Dispozitia 76/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/05/31
Dispozitia 75/2022privind pentru persoana cu handicap grav Chilă Costică, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/05/30
Dispozitia 74/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/05/30
Dispozitia 73/2022privind pentru persoana cu handicap grav Chilă Costică, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/05/30
Dispozitia 72/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/05/30
Dispozitia 71/2022privind pentru persoana cu handicap grav Chilă Costică, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/05/30
Dispozitia 70/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/05/26
Dispozitia 69/2022privind pentru persoana cu handicap grav Chilă Costică, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal2022/05/26
Dispozitia 68/2022privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/05/26
Dispozitia 67/2022privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/05/26
Dispozitia 66/2022privind organizarea concursului pentru ocuparea unui număr de tre funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu2022/05/26
Dispozitia 65/2022privind încetarea, prin acordul părților, a raporturilor de serviciu ale doamnei David Ionela, din funcția publică de execuție de execuție de consilier juridic, clasa I, gradația 2, grad profesional asistent, în Compartimentul juridic și resurse umane2022/05/25
Dispozitia 64/2022privind organizarea şi funcţionarea activităţii de control financiar preventive propriu la UAT comuna Rușețu2022/05/16
Dispozitia 63/2022privind încadrarea domnului Căpățînă Marian, în muncă, în funcția de șofer2022/05/09
Dispozitia 62/2022privind acordarea unui ajutor de deces2022/04/29
Dispozitia 61/2022privind încetarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale, acordat domnului Usturoi Costache2022/04/29
Dispozitia 60/2022privind modificarea cuantumului alocației pentru susținere familiei ce are ca titular pe domnul Moise Adrian2022/04/29
Dispozitia 59/2022privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Marin Costel2022/04/29
Dispozitia 58/2022privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Suciu Neluțu2022/04/29
Dispozitia 57/2022privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Suciu Neluțu2022/04/29
Dispozitia 56/2022privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Grigore Florentina2022/04/29
Dispozitia 55/2022privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Simion ramona-Alexandra2022/04/29
Dispozitia 54/2022privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Marin Steluța2022/04/29
Dispozitia 53/2022privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Cuți Tanța2022/04/29
Dispozitia 52/2022privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Suciu Aurelia2022/04/29
Dispozitia 51/2022privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Stoica Laurențiu – Cristian2022/04/29
Dispozitia 50/2022privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Usturoi Costache2022/04/29
Dispozitia 49/2022privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Groza Ionela-Viorica2022/04/29
Dispozitia 48/2022privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Ionel Nicolae2022/04/29
Dispozitia 47/2022privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat domnului Moisoiu Ion2022/04/29
Dispozitia 45/2022privind numirea domnului Petrea Ionel în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, în aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu2022/04/12
Dispozitia 44/2022privind constituirea Comisiei de predare-primire a imobilelor care fac obiectul unor contracte de închiriere sau concesiune2022/04/08
Dispozitia 43/2022privind încadrarea în muncă a doamnei Mladin Mioara în funcția contrcatuală de execuție de asistent personal persoană cu handicap grav2022/04/08
Dispozitia 42/2022privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Mladin Mioara2022/04/08
Dispozitia 41/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/04/01
Dispozitia 40/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/04/01
Dispozitia 39/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/04/01
Dispozitia 38/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/04/01
Dispozitia 37/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/04/01
Dispozitia 36/2022privind privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/04/01
Dispozitia 35/2022privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor în vederea desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului vacant de şofer (autospeciala de stins incendii), în Serviciul voluntar pentru situații de urgență al comunei Rușețu2022/03/31
Dispozitia 34/2022privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Jercăianu Ion2022/03/31
Dispozitia 33/2022privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Ilinca Carmen- Andreea2022/03/31
Dispozitia 32/2022privind numirea doamnei Chilă Viorica în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, în aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu2022/03/31
Dispozitia 31/2022privind încetarea, prin acordul părților,a roportului de serviciu al doamnei Chilă Viorica din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu2022/03/31
Dispozitia 30/2022privind numirea unui curator special pentru persoana cu handicap grav Jercăianu Ion2022/03/29
Dispozitia 29/2022privind modificarea cuantumului dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale2022/03/29
Dispozitia 28/2022privind organizarea și desfășurarea concursului desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului vacant de şofer (autospeciala de stins incendii), în Serviciul voluntar pentru situații de urgență al comunei Rușețu2022/03/29
Dispozitia 27/2022privind numirea doamnei David Ionela în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în Compartimentul juridic și resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu2022/03/25
Dispozitia 26/2022privind stabilire drept la indemnizație lunară de însoților pentru persoana cu handicap grav Brăilă Tudor2022/03/18
Dispozitia 24/2022privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/03/18
Dispozitia 23/2022privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor2022/03/18
Dispozitia 22/2022privind aprobarea Planului de pregătire în situații de urgență la comuna Rușețu, pentru anul 20222022/03/18
Dispozitia 21/2022privind modificarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor numite în vederea organizării concursului pentru ocuparea unui număr de trei funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu, județul Buzău2022/03/15
Dispozitia 20/2022privind stabilirea locațiilor speciale pentru desfășurarea activității de autorecenzare asistată desfășurată în cadrul Recensământului populației și locuințelor din anul 2021, precum și a programului de funcționare al acestora, pentru perioada 14 martie – 15 mai 20222022/03/08
Dispozitia 19/2022privind stabilire drept la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Pitic Anca, pe perioada concediului legal de odihnă al asistentului său personal2022/03/07
Dispozitia 18/2022privind stabilire drept la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Videnie Petre2022/03/04
Dispozitia 17/2022privind stabilire drept la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Epure Mariana2022/03/04
Dispozitia 16/2022privind modificarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor numite în vederea organizării concursului pentru ocuparea unui număr de trei funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu, județul Buzău2022/03/03
Dispozitia 15/2022privind stabilirea dreptului la ajutor social domnului Bratosin Nicolae2022/03/01
Dispozitia 14/2022privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2022/02/22
Dispozitia 13/2022privind reactualizarea Comisiei pentru probleme de apărare a comunei Rușețu, județul Buzău2022/02/21
Dispozitia 12/2022privind convocarea, de îndată, în ședință extraordinară, a Consiliului local al comunei Rușețu2022/02/10
Dispozitia 11/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Iordache Eugenia2022/01/31
Dispozitia 10/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Vlad Vasilica2022/01/31
Dispozitia 9/2022privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Cășaru Mirela2022/01/31
Dispozitia 8/2022privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru oncesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 2463 m.p. in vederea construirii unei hale de productie si depozitare a peletilor si brichetelor ecologice pentru foc2022/01/31
Dispozitia 7/2022privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței2022/01/21
Dispozitia 4/2022privind organizarea concursului pentru ocuparea unui număr de trei funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate aol Primarului comunei Rușețu, județul Buzău2022/01/19
Dispozitia 6/2022privind stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de însoțitor ale persoanelor cu handicap grav din comuna Ruşeţu, începând cu luna februarie 20212022/01/19
Dispozitia 5/2022privind stabilirea salariilor de bază lunare ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, remunerați din bugutul local al comunei Rușețu2022/01/19
Dispozitia 3/2022privind actualizarea costului serviciului de copiere a informatiei pe suport de hartie a documentelor detinute de catre U.A.T. Comuna Rusetu in vederea furnizarii informatiei de interes public, conform art. 9 alin.(1) coroborat cu prevederile art. 22 alin. (21) din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare2022/01/12
Dispozitia 2/2022privind aprobarea măsurilor organizatorice referitoare la accesul în instituțiile publice și serviciile publice ale comunei Rușețu pe perioada stării de alertă2022/01/12
Dispozitia 1/2022privind modificarea delimitărilor unei secții de votare din comuna Rușețu, județul Buzău2022/01/12
Dispozitia 240/2021privind stabilirea dreptului la indemnizaţie lunară de însoţitor pentru persoana cu handicap grav VIȘAN ANCA2021/11/08
Dispozitia 239/2021privind încadrarea doamnei Neculăiță Steluța în muncă, cu contract individual, încheiat pe perioadă nedeterminată, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Snae Aurica2021/11/08
Dispozitia 238/2021privind încetarea, contractului individual de muncă al domnului SNAE NICOLAE – asistent personal al persoanei cu handicap grav SNAE AURICA2021/11/08
Dispozitia 237/2021privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă al domnului SINAN VASILE, încadrat în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav SINAN MARIANA2021/11/08
Dispozitia 236/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia titularului Soare Marilena-Maria2021/10/29
Dispozitia 235/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia titularului Bîscă Costel2021/10/29
Dispozitia 234/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia titularului Necula Florica2021/10/29
Dispozitia 233/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat domnului MOISE GHEORGHE2021/10/29
Dispozitia 232/2021privind modificarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Bălăbăneanu Constantimn2021/10/29
Dispozitia 231/2021privind modificarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Albu Eugen2021/10/29
Dispozitia 230/2021privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei STROE VIORICA2021/10/29
Dispozitia 229/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia titularului Căpățînă Roxana Adela2021/10/29
Dispozitia 228/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia titularului Bîscă Costel2021/10/29
Dispozitia 227/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia titularului Tudore Ricu2021/10/29
Dispozitia 226/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia titularului Marin Emil2021/10/29
Dispozitia 225/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Anghel Mariana-Adina2021/10/29
Dispozitia 224/2021privind acordarea dreptului la stimulent educaţional sub formă de tichete sociale2021/10/27
Dispozitia 223/2021privind stabilirea dreptului la indemnizaţie lunară de însoţitor pentru persoana cu handicap grav MOISE MIȚA pe perioada concediului medical al asistentului personal, MOISE CARMEN2021/10/27
Dispozitia 222/2021privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor pentru persoana cu handicap grav MUNTEANU ION, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, MUNTEANU NELUȚA2021/10/27
Dispozitia 221/2021privind constituirea Comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 6, 24, 28 36, 37, 39, 43, 50, 55 și 56 din UAT RUSETU, județul Buzau2021/10/27
Dispozitia 220/2021privind convocarera Consiliului local al comunei Rușețu în șediță ordinară2021/10/22
Dispozitia 219/2021privind convocarea, de îndată, în ședință extraordinară, a Consiliului local al comunei Rușețu2021/10/12
Dispozitia 218/2021privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor pentru persoana cu handicap grav CĂPĂȚÎNĂ STANA, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, GROSU ELENA2021/10/10
Dispozitia 217/2021privind avansarea doamnei Moise Carmen în gradația corespunzătolare tranșei de vechime în muncă de peste 5 ani2021/10/10
Dispozitia 216/2021privind acordarea dreptului la stimulemt educațional sub formă de tichete sociale2021/10/05
Dispozitia 215/2021privind aprobarea în plataă a ajutorului social pentru doamna Curte Constanța2021/09/30
Dispozitia 214/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Ghioca Elena2021/09/30
Dispozitia 213/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Mîrzac Magdalena2021/09/30
Dispozitia 212/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Munteanu Viorica2021/09/30
Dispozitia 211/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Mîrzac Vasile2021/09/30
Dispozitia 210/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Dumitrache Mihai2021/09/30
Dispozitia 209/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat domnului Barbu Ion2021/09/30
Dispozitia 208/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Curelea Aurica2021/09/30
Dispozitia 207/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat domnului Pițoi Costel2021/09/30
Dispozitia 206/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Manea Miea2021/09/30
Dispozitia 205/2021privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Ionel Nicolae2021/09/30
Dispozitia 204/2021privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Bogatu Viorel2021/09/30
Dispozitia 203/2021privind repunerea în plată a ajutorului social pentru doamna Curte Ionica2021/09/30
Dispozitia 202/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei ce are ca titular pe doamna Mihalașcu Valentina2021/09/30
Dispozitia 201/2021privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Jitcovici Ramona-Rodica2021/09/30
Dispozitia 200/2021privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Bogatu Angelica2021/09/30
Dispozitia 199/2021privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Mîrzac Vasile2021/09/30
Dispozitia 198/2021privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Munteanu Viorica2021/09/30
Dispozitia 197/2021privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Cobzariu Cătălin2021/09/30
Dispozitia 196/2021privind încadrarea în muncă a domnului Snae Nicolae Munteanu Neluța, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Snae Aurica2021/09/30
Dispozitia 195/2021privind încadrarea în muncă a doamnei Munteanu Neluța, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Munteanu Ion2021/09/30
Dispozitia 194/2021privind încetareaa contractului individual de muncă al domnului Snae Nicolae, asistent personal al persoanei cu handicap2021/09/30
Dispozitia 193/2021privind încetareaa contractului individual de muncă al doamnei Munteanu Neluța, asistent personal al persoanei cu handicap2021/09/30
Dispozitia 192/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2021/09/24
Dispozitia 191/2021privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Lăzărică Virginica, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, Lăzărică Mariana2021/09/21
Dispozitia 190/2021privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Ivan Camelia2021/09/16
Dispozitia 189/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ivan Marcela2021/09/16
Dispozitia 188/2021privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Snae Aurica, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, Snae Nicolae2021/09/14
Dispozitia 187/2021privind aprobarea modificării Planului anual de achiziții publice 2021 la nivelul UAT COMUNA RUSETU2021/09/09
Dispozitia 186/2021privind încadrarea doamnei Mîrzac Mariana în muncă, cu contract individual, încheiat pe perioadă determinată, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Mîrzac Cătălin2021/09/07
Dispozitia 185/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Mîrzac Mariana2021/09/07
Dispozitia 184/2021privind acordarea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Căpățîtă Petrica-Cătălina, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, Căpățînă Ștefan2021/09/07
Dispozitia 183/2021privind acordarea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Bardaș Costel, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, Bardaș Domnița2021/09/07
Dispozitia 182/2021privind acordarea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Sinan Mariana, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, Sinan Vasile2021/09/07
Dispozitia 181/2021privind acordarea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Sinan Florin, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, Sinan Niculina2021/09/07
Dispozitia 180/2021privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr.36 din 23.10.1993, exemplarul I și exemplarul II, înregistrat la Primăria comunei Rușețu, județul Buzău, privind pe CIOCAN GHEORGHE și STĂNESCU MARIANA2021/09/01
Dispozitia 179/2021privind acordarea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Simion Alexandrina, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, Ionel Stana2021/08/31
Dispozitia 178/2021privind încetarea de drept a raportului de serviciu, al doamnei Dumitrașcu Georgeta din funcția funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5, în Compartimentul asistență socială, autoritate tutelară și asistență medicală comunitară, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2021/08/31
Dispozitia 177/2021privind încetarea dreptului la indemnizației lunară acordat persoanei cu handicap grav Constantin Haralambrie2021/08/31
Dispozitia 176/2021privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Simion Eugen2021/08/31
Dispozitia 175/2021privind încetarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Mîrzac Magdalena2021/08/31
Dispozitia 174/2021privind încetarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Mîrzac Magdalena2021/08/31
Dispozitia 173/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Bîscă Ionel2021/08/31
Dispozitia 172/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Turculeț Mariana2021/08/31
Dispozitia 171/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Patar Maura2021/08/31
Dispozitia 170/2021privind încetarea dreptului la ajutor acordat familiei domnului SIMION MARIAN2021/08/30
Dispozitia 169/2021privind încetarea dreptului la ajutor acordat familiei doamnei MOISE DORINA2021/08/30
Dispozitia 168/2021privind încetarea dreptului la ajutor acordat domnului Ciucu Dorinel2021/08/30
Dispozitia 167/2021privind acordarea dreptului la ajutor social familiei domnului Marin Costică2021/08/30
Dispozitia 166/2021privind încetarea de drept a raportului de serviciu, al doamnei Niță Niculina din funcția funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, Compartimentul financiar contabil, impozite și taxe locale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruşeţu2021/08/30
Dispozitia 165/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2021/08/19
Dispozitia 164/2021privind încadrarea doamnei Mîrzac Magdalena în muncă, cu contract individual, încheiat pe perioadă determinată, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Mîrzac Denisa-Cristina2021/08/05
Dispozitia 163/2021privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Vlad Valentina – Nicoleta, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, Vlad Aurelia2021/08/02
Dispozitia 162/2021privind încetarea dreptului la indemnizație lunară acordat persoanei cu handicap grav Ionel Neculai2021/08/02
Dispozitia 161/2021privind încetarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale, acordat doamnei Ignat Carmen mihaela2021/07/30
Dispozitia 160/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Lungu Violeta-Georgiana2021/07/30
Dispozitia 159/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Ignat carmen Izabela2021/07/30
Dispozitia 158/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Mușat Bițica-Victorița2021/07/30
Dispozitia 157/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Buldum Ionica2021/07/30
Dispozitia 156/2021privind încadrarea doamnei Moise Carmen în muncă, cu contract individual, încheiat pe perioadă determinată, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Moise Mița2021/07/30
Dispozitia 155/2021privind repunerea în plată a ajutorului social pentru familia titularului SIMION COSTEL2021/07/26
Dispozitia 154/2021privind repunerea în plată a ajutorului social pentru familia titularului PIȚOI COSTEL2021/07/26
Dispozitia 153/2021privind repunerea în plată a ajutorului social pentru familia titularului MUSCALU MARIN2021/07/26
Dispozitia 152/2021privind repunerea în plată a ajutorului social pentru familia titularului IONEL CĂLINEL ROMEO2021/07/26
Dispozitia 151/2021privind acordarea dreptului la ajutor social familiei titularului Fundulea Florinel2021/07/26
Dispozitia 150/2021privind acordarea dreptului la ajutor social familiei titularului Dumitrașcu Nuța2021/07/26
Dispozitia 149/2021privind acordarea dreptului la ajutor social familiei titularului Curte Tanța2021/07/26
Dispozitia 148/2021privind acordarea dreptului la ajutor social familiei titularului Curte Costel2021/07/26
Dispozitia 147/2021privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Ivan Camelia, pe perioada concediului medical al asistentului personal, Ivan Marcela2021/07/26
Dispozitia 146/2021privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Pitic Anca, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, Pitic Octavia2021/07/26
Dispozitia 145/2021privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Palcău Costel, pe perioada concediului de odihnă al asistentului.2021/07/26
Dispozitia 144/2021privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Mîrzac Cătălin, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, Mîrzac Mariana2021/07/26
Dispozitia 143/2021privind desemnarea persoanelor responsabile cu derularea contractelor de finanțare și de achiziție publică, precum și cu emiterea proceselor verbale de prestări servicii, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică – 2021 -20222021/07/09
Dispozitia 142/2021privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea închirierii unui teren în suprafață de 3.811 m.p.2021/07/09
Dispozitia 141/2021privind recuperarea unor sume de bani încasate necuvenit cu titlul de ajutor pentru încalzirea locuinței2021/06/30
Dispozitia 140/2021privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav BRĂILĂ GICA2021/06/30
Dispozitia 139/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Mladin Violeta2021/06/30
Dispozitia 138/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Sinan Angela2021/06/30
Dispozitia 137/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Teodorescu Genica2021/06/30
Dispozitia 136/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Muruzac Tinca2021/06/30
Dispozitia 135/2021privind acordarea dreptului la indemnizație lunară acordată persoanei cu handicap grav Moise Mița2021/06/30
Dispozitia 134/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Țițeică Fănela2021/06/30
Dispozitia 133/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat domnului Pițoi Costel2021/06/28
Dispozitia 132/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat domnului Muscalu Marin2021/06/28
Dispozitia 131/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat domnului Simion Cătălin2021/06/28
Dispozitia 130/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Necula Florica2021/06/28
Dispozitia 129/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat domnului Ionel Călinel-Romeo2021/06/28
Dispozitia 128/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Curtea Ionica2021/06/28
Dispozitia 127/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat domnului Simion Costel2021/06/28
Dispozitia 126/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Coclea Marian2021/06/28
Dispozitia 125/2021privind incetarea dreptului la ajutor social acordat familiei doammei Vlad Valentina- Mirela2021/06/28
Dispozitia 124/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Tîrpu Gheorghe2021/06/28
Dispozitia 123/2021privind incetarea dreptului la ajutor social acordat familiei doammei Manea Miea2021/06/28
Dispozitia 122/2021privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Manea Miea2021/06/28
Dispozitia 121/2021privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Barnea Mariana2021/06/28
Dispozitia 120/2021privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Rușețu2021/06/28
Dispozitia 119/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și declarațiiile de interese la nivelul comunei Rușețu2021/06/28
Dispozitia 118/2021privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav IVAN CAMELIA2021/06/24
Dispozitia 117/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2021/06/24
Dispozitia 116/2021privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav IVAN CAMELIA2021/05/31
Dispozitia 115/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Cobzariu Cătălin2021/05/31
Dispozitia 114/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Iordache Stelu-Laurențiu2021/05/31
Dispozitia 113/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Jipa Mihăiță2021/05/31
Dispozitia 112/2021privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Pîrlea Marinela-Valentina2021/05/31
Dispozitia 111/2021privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Teodorescu Costel2021/05/26
Dispozitia 110/2021privind acordarea dreptului la ajutor social familiei domnului Lăzărescu Marin2021/05/26
Dispozitia 109/2021privind prelungirea acordării dreptului la indemnizație lunară de însoțitor persoanei cu handicap grav Căpățînă Dragomir2021/05/24
Dispozitia 108/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2021/05/21
Dispozitia 107/2021privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Ilinca Carmen-Andreea2021/05/03
Dispozitia 106/2021privind reîncadrarea doamnei Merișor Elena-Daniela în funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 3, în Compartimentul asistență socială, autoritate tutelată și asistență medicală comunitară, din aparatul de specialiate al primarului comunei Rușețu2021/04/26
Dispozitia 105/2021privind reîncadrarea doamnei Dumitrașcu Georgeta în funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5, în Compartimentul asistență socială, autoritate tutelată și asistență medicală comunitară, din aparatul de specialiate al primarului comunei Rușețu2021/04/26
Dispozitia 104/2021privind reîncadrarea doamnei Dinu Marina în funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, în Compartimentul stare civilă din aparatul de specialiate al primarului comunei Rușețu2021/04/26
Dispozitia 103/2021privind reîncadrarea doamnei Chilă Viorica în funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, în Compartimentul Financiar contabil, impozite și taxe locale, din aparatul de specialiate al primarului comunei Rușețu2021/04/26
Dispozitia 102/2021privind reîncadrarea domnului Bobocea Marian-Ionel în funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5, în Compartimentul Financiar contabil, impozite și taxe locale, din aparatul de specialiate al primarului comunei Rușețu2021/04/26
Dispozitia 101/2021privind reîncadrarea doamnei Niță Niculina în funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, în Compartimentul Financiar contabil, impozite și taxe locale, din aparatul de specialiate al primarului comunei Rușețu2021/04/26
Dispozitia 100/2021privind reîncadrarea doamnei Bobocea Filița în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, în Compartimentul Financiar contabil, impozite și taxe locale, din aparatul de specialiate al primarului comunei Rușețu2021/04/26
Dispozitia 99/2021privind constituirea Comisiei de evaliare a ofertelor depuse în vederea închirierii unui teren în suprafață de 8,25 ha.2021/04/22
Dispozitia 98/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional sun formă de tichete sociale2021/04/22
Dispozitia 97/2021privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Groza Ionela-Viorica2021/04/22
Dispozitia 96/2021privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Moise Mihaela-Gabriela2021/04/22
Dispozitia 95/2021privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Roman Nicolae2021/04/22
Dispozitia 94/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Cășaru Nelu2021/04/22
Dispozitia 93/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Vlad Valentin-Mirela2021/04/22
Dispozitia 92/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Patâr Maura2021/04/21
Dispozitia 91/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Curte Costel2021/04/21
Dispozitia 90/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Podaru Stelică2021/04/21
Dispozitia 89/2021privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Luca Vasile2021/04/21
Dispozitia 88/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Moise Dorina2021/04/21
Dispozitia 87/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Luca Dan2021/04/21
Dispozitia 86/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Roman Nicolaie2021/04/21
Dispozitia 85/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Bobocea Ștefan2021/04/21
Dispozitia 84/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2021/04/16
Dispozitia 83/2021privind încadrarea doamnei Patâr Maura în muncă în funcția de asistent personal al persoani cu handicap grav Luca Anamaria-izabela2021/04/14
Dispozitia 82/2021privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară pentru persoana cu handicap grav CONSTANTIN HARALAMBIE2021/04/08
Dispozitia 81/2021privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară pentru persoana cu handicapgrav SNAE VETA2021/04/08
Dispozitia 80/2021privind recuperarea unei sume de bani2021/04/02
Dispozitia 79/2021privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea închirierii unui teren în suprafață de 1000 m.p.2021/04/02
Dispozitia 78/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă2021/03/31
Dispozitia 77/2021privind încetarea dreptului la stimulent educational sub formă de tichete sociale, acordat unor persoane2021/03/31
Dispozitia 76/2021privind recuperarea unei sume de bani2021/03/31
Dispozitia 75/2021privind acordarea unui ajutor de deces2021/03/31
Dispozitia 74/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei ce are ca titular pe doamna Jitcovici Ramona Rodica2021/03/31
Dispozitia 73/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei ce are ca titular pe doamna Pintea Laura Georgeta2021/03/31
Dispozitia 72/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Bercaru Gheorghe2021/03/31
Dispozitia 71/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Simion Liviu2021/03/31
Dispozitia 70/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Oprea Bițica2021/03/31
Dispozitia 69/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Movileanu Sorina2021/03/31
Dispozitia 68/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Ahmad Gabriela2021/03/31
Dispozitia 67/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Radu Mirela Roxana2021/03/31
Dispozitia 66/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Moise Mihaela Gabriela2021/03/31
Dispozitia 65/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Mocanu Sorina2021/03/31
Dispozitia 64/2021privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia doamnei Grămescu Alexandru-Ionuț2021/03/31
Dispozitia 63/2021privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia domnului Luca Dan2021/03/31
Dispozitia 62/2021privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia doamnei Ignat Carmen-Izabela2021/03/31
Dispozitia 61/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat domnului Simion Liviu2021/03/26
Dispozitia 60/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Manea Miea2021/03/26
Dispozitia 59/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Vlad Gheorghe2021/03/26
Dispozitia 58/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului RomanNicolae2021/03/26
Dispozitia 57/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Pavel Nicolae2021/03/26
Dispozitia 56/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Moise Adrian2021/03/26
Dispozitia 55/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Eftimie Virgil2021/03/26
Dispozitia 54/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Curte Constanța2021/03/26
Dispozitia 53/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Bălășoiu Vasile2021/03/26
Dispozitia 52/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social doamnei Curte Ionica2021/03/26
Dispozitia 51/2021privind delegarea unor atribuții viceprimarului comunei Rușețu2021/03/25
Dispozitia 50/2021privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Rușețu2021/03/25
Dispozitia 49/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară2021/03/25
Dispozitia 48/2021privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Epure Mariana2021/03/12
Dispozitia 47/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale2021/03/12
Dispozitia 46/2021privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depus eîn vederea închirierii unui teren în suprafață de 233 m.p.2021/03/08
Dispozitia 45/2021privind stabilirea cuantumului indemnizației de însoțitor ale persoanelor cu handicap gravdin comuna Rușețu, începând cu luna februarie 20212021/03/08
Dispozitia 44/2021privind încetarea dreptului la indemnizațe lunară acordat persoanei cu handicap grav Epure Mariana2021/03/08
Dispozitia 26/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință ordinară2021/02/19
Dispozitia 25/2021privind delegarea atribuțiilor de stare civilă2021/02/08
Dispozitia 24/2021privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „PRIMA INFIINȚARE SISTEM CANALIZARE APE UZATE ȘI STAȚIE DE EPURARE ȘI PRIMA INFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ, ÎMPREJMUIRI SI SPAȚII TEHNICE, comuna Ruşeţu, judeţul Buzău”.2021/02/08
Dispozitia 23/2021privind avansarea doamnei Mladin Mioara în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 3 ani2021/02/08
Dispozitia 22/2021privind avansarea doamnei Vlad Aurelia în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 3 ani2021/02/08
Dispozitia 21/2021privind stabilirea salariilor de bază lunare al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, remunerați din bugutul local al comunei Rușețu2021/01/28
Dispozitia 20/2021privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor de însoțitor ale persoanelor cu handicap grav, pentru luna ianuarie 20212021/01/28
Dispozitia 19/2021privind acordare ajutor pentru încălzirea locuinței pentru perioada ianuarie – martie 20212021/01/28
Dispozitia 18/2021privind încetarea dreptului la indemnizație lunară acordată persoanei cu handicap grav Codreanu Lăcrămioara-Ionela2021/01/28
Dispozitia 17/2021privind acordare ajutor pentru încălzirea locuinței persoanelor beneficiare de ajutor social2021/01/28
Dispozitia 16/2021privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Lache Drăguța2021/01/28
Dispozitia 15/2021privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Patîr Maura2021/01/28
Dispozitia 14/2021privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Simion Costel2021/01/28
Dispozitia 13/2021privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Cășaru Nelu2021/01/28
Dispozitia 12/2021privind modificarea cuantumului alocației de susținere, pentru familia titularului Ticea Anișoara2021/01/28
Dispozitia 11/2021privind modificarea cuantumului alocației de susținere, pentru familia titularului Axinte Nicolae-Iulian2021/01/28
Dispozitia 10/2021privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Căpățînă Mihaela2021/01/28
Dispozitia 9/2021privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Popa Ștefan2021/01/28
Dispozitia 8/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Simion Ion2021/01/28
Dispozitia 7/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Manea Miea2021/01/28
Dispozitia 6/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Curelea Aurica2021/01/28
Dispozitia 5/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Moisoiu Ion2021/01/28
Dispozitia 4/2021privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Mîrzac Magdalena2021/01/28
Dispozitia 3/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință ordinară2021/01/22
Dispozitia 199/2020privind convocarea adunării sătești în vederea alegerii delegatului sătesc care să reprezinte locuitorii satului Sergent Ionel Ștefan la ședințele Consiliului local al comunei Rușețu2020/10/27
Dispozitia 189/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2020/10/26
Dispozitia 157/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2020/09/03
Dispozitia 149/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral ȋn comuna Rușețu, ce vor fi utilizate ȋn campania electorala la alegerile locale din anul 20202020/08/24
Dispozitia 148/2020privind acordarea dreptului la ajutoare alimentare distribuite în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD2020/08/21
Dispozitia 147/2020privind suplimentarea personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Cisrcumscripție2020/08/20
Dispozitia 146/2020privind desemnarea doamnei Dumitrașcu Georgeta inspector în Compartimetul de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu, persoană responsabilă cu înreplinirea atribuțiilor specifice autorităților administrației publice locale pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115 din 16 iulie 20202020/08/10
Dispozitia 145/2020privind prelungirea contractului individual de muncă al doamnei Anghel Rada2020/08/07
Dispozitia 144/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr.64-Rușețu2020/08/07
Dispozitia 143/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință ordinară2020/07/31
Dispozitia 142/2020privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului Epure Elisabeta2020/07/31
Dispozitia 141/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei care are ca titular pe doamna Mocanu Sorina2020/07/31
Dispozitia 140/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei care are ca titular pe doamna Bobocea Mariana2020/07/31
Dispozitia 139/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei care are ca titular pe doamna Căpățînă Mihaela2020/07/31
Dispozitia 138/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere a familiei pentru familia titularului Radu Adrian2020/07/31
Dispozitia 137/2020privind constituirea comisiei pentru recepția bunurile, serviciilor și lucrărilor din cadrul UAT comuna Rușețu, județul Buzău2020/07/28
Dispozitia 136/2020privind desemnarea persoanelor care vor gestiona derularea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 2019/2020, în comuna Rușețu, județul Buzău2020/07/28
Dispozitia 135/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Mușat Nicușor Andrei2020/07/28
Dispozitia 134/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Simion Petrica2020/07/28
Dispozitia 133/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Neagu Violeta2020/07/28
Dispozitia 132/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Marin Costică2020/07/28
Dispozitia 131/2020privind acordarea dreptului la ajutor social doamnei Zeleșteanu Dorina Marinela2020/07/28
Dispozitia 130/2020privind acordarea dreptului la ajutor social domnului Suciu Costel2020/07/28
Dispozitia 129/2020privind acordarea dreptului la ajutor social domnului Ștefan Viorel2020/07/28
Dispozitia 128/2020privind acordarea dreptului la ajutor social doamnei Călin Vasilica2020/07/28
Dispozitia 127/2020privind acordarea dreptului la ajutor social domnului Axinte Nicolau Iulian2020/07/28
Dispozitia 126/2020privind constituirea Comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale nr. 20,22 și 51 din UAT RUSETU, județul Buzau2020/07/22
Dispozitia 125/2020privind încadrarea doamnei Țițeică Fănela în muncă, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Moise Mița2020/07/20
Dispozitia 124/2020privind încetarea dreptului la indemnizație lunară acordat persoanei cu handicap Stanciu Vasile2020/07/07
Dispozitia 123/2020privind Convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință ordinară2020/07/03
Dispozitia 122/2020privind încetarea dreptului la indemnizație lunară acordat persoanei cu handicap Meica Stana2020/07/02
Dispozitia 121/2020privind prelungirea acordării indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Brăilă Gica2020/06/30
Dispozitia 120/2020privind prelungirea contractului individual de muncă al domnului Radu Adrian2020/06/30
Dispozitia 119/2020privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Axinte Nicolau Iulian2020/06/30
Dispozitia 118/2020privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Mocanu Sorina2020/06/30
Dispozitia 117/2020privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularului Dumitru Florica Mădălina2020/06/30
Dispozitia 116/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Căpățînă Roxana Adela2020/06/30
Dispozitia 115/2020privind constituirea Comisiei comunale Rușețu, judetul Buzău, pentru organizarea și desfășurarea recensământului  populației și locuințelor în anul 2021 2020/06/28
Dispozitia 114/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Ene Cornelia2020/06/25
Dispozitia 113/2020privind modificarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Simion Cătălin2020/06/25
Dispozitia 112/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia domnului Teodorescu Costel2020/06/25
Dispozitia 111/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia domnului Simion Costel2020/06/25
Dispozitia 110/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia doamnei Podaru Ninela2020/06/25
Dispozitia 109/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia domnului Mîrzac Mihai2020/06/25
Dispozitia 108/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia domnului Mîrzac Florin2020/06/25
Dispozitia 107/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia domnului Draghici Nicu2020/06/25
Dispozitia 106/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia doamnei Capațînă George2020/06/25
Dispozitia 105/2020privind acordarea dreptului la ajutor social, pentru familia domnului Axinte Victoraș2020/06/25
Dispozitia 104/2020privind desemnarea doamnei Niță Niculina – inspector în cadrul Compartimentului economic, persoană responsabilă cu constatarea și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal2020/06/23
Dispozitia 103/2020privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Cășaru Mirela2020/05/29
Dispozitia 102/2020privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului Beraru Victorița2020/05/29
Dispozitia 101/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Căpățână mihaela2020/05/29
Dispozitia 100/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului Moise Mihaela-Gabriel2020/05/29
Dispozitia 99/2020privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia titularului Simion Catalin2020/05/29
Dispozitia 98/2020privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia titularului Bratosin Elena-Daniela2020/05/29
Dispozitia 97/2020privind modificarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Simion Gheorghe2020/05/29
Dispozitia 96/2020privind aplobarea dreptului la ajutor social, pentru familia domnului Cobzariu Ionel2020/05/29
Dispozitia 95/2020privind aplobarea dreptului la ajutor social, pentru familia doamnei Neagu Violeta2020/05/29
Dispozitia 94/2020privind modificarea raportului de serviciu al domnișoarei Niță Iuliana, prin transfer la cerere, de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură – Centrul Județean Buzău, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/05/29
Dispozitia 93/2020privind încadrarea doamnei Vlad Aurelia în muncă, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Vlad Valentina-Nicoleta2020/05/29
Dispozitia 92/2020privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Vlad Aurelia2020/05/28
Dispozitia 91/2020privind constituire Comisiei comunale Rușețu, pentru recensământul general agricol2020/05/25
Dispozitia 90/2020privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniuln public și privat al comunei Rușețu, județul Buzău2020/05/25
Dispozitia 89/2020privind constituirea comisiei de monitorizare, responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial2020/05/25
Dispozitia 88/2020privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav CAPATANA DRAGOMIR2020/05/18
Dispozitia 87/2020privind suspendarea concursului organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de ȘOFER (autospecială de stins incendii) în Serviciul voluntar pentru situații de urgență al comunei Rușețu2020/05/18
Dispozitia 86/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință ordinară2020/05/15
Dispozitia 85/2020privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor în vederea desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului vacant de şofer (autospeciala de stins incendii), în Serviciul voluntar pentru situații de urgență al comunei Rușețu2020/05/11
Dispozitia 83/2020privind încadrarea doamnei Ivan Marcela în muncă, cu contract individual, încheiat pe perioadă determinată, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Ivan Camelia2020/04/29
Dispozitia 82/2020privind încetarea contractului individual de muncă al al doamnei Ivan Marcela, încadrată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap2020/04/29
Dispozitia 81/2020privind stabilirea dreptului la alocației pentru susținerea familiei titularului Neagu Violeta2020/04/28
Dispozitia 80/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate titularului Albu Săndica2020/04/28
Dispozitia 79/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate titularului Vasile Ion2020/04/28
Dispozitia 78/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate titularului Turculeț Mariana2020/04/28
Dispozitia 77/2020privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei acordate titularului Turculeț Mariana2020/04/28
Dispozitia 76/2020privind acordare drept ajutor social familiei domnului Simion Gheorghe2020/04/24
Dispozitia 75/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Simion Gheorghe2020/04/24
Dispozitia 74/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Panait Gheorghe2020/04/24
Dispozitia 73/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Oprea Fănel2020/04/24
Dispozitia 72/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Mîrzac Mihai2020/04/24
Dispozitia 71/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Eftimie Virgil2020/04/24
Dispozitia 70/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului Constantin Petrică2020/04/24
Dispozitia 69/2020privind acordare drept ajutor social familiei domnului Căpățînă Vasilicaă2020/04/24
Dispozitia 68/2020privind constituirea comisiei pentru recepția bunurilor, serviciilor și lucrărilor din cadrul UAT comuna Rușețu, județul Buzău2020/04/23
Dispozitia 67/2020privind constituirea Comitetului local Rușețu, pentru situații de urgență, privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase, având ca efect producerea secetei pedologice2020/04/23
Dispozitia 66/2020privind încadrarea doamnei Mladin Mioara în muncă, cu contract individual, încheiat pe perioadă determinată, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Moise Ionuț-Andrei2020/04/16
Dispozitia 65/2020privind încetarea contractului individual de muncă al al doamnei Mladin Mioara, încadrată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap2020/04/16
Dispozitia 64/2020privind delegarea, cu caracter temporar a atribuțiilor referitoare la registratura generală a comunei Rușețu2020/04/14
Dispozitia 63/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință extraordinară2020/04/03
Dispozitia 62/2020privind prelungirea acordării dreptului la indemnizaţie lunară de însoţitor pentru persoana cu handicap grav BRĂILĂ TUDOR2020/04/01
Dispozitia 61/2020privind reglementarea unor măsuri la nivelul comunei Rușețu în contextul declarării stării de urgență2020/03/25
Dispozitia 60/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei domnului PRICOPE NEAGU2020/03/25
Dispozitia 59/2020privind încetarea dreptului la ajutor social acordat familiei doamnei AXINTE GEORGETA2020/03/25
Dispozitia 58/2020privind modificarea cuantumului dreptului la ajutor social acordat familiei domnului MUSCALU MARIN2020/03/25
Dispozitia 57/2020privind modificarea cuantumului dreptului la ajutor social acordat doamnei LUNGU IOANA2020/03/25
Dispozitia 56/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei PATÂR MAURA2020/03/25
Dispozitia 55/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei LUPU VASILICA2020/03/25
Dispozitia 54/2020privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului BĂDUCEANU DANIEL2020/03/25
Dispozitia 53/2020privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia titularului USTUROI COSTACHE2020/03/25
Dispozitia 52/2020privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare 51.02 – Autorități executive, 68.02 – Asigurări și asistență socială și 70.02 – Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, în cadrul bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20202020/03/23
Dispozitia 51/2020privind reglementarea unor măsuri la nivelul comunei Rușețu în contextul declarării stării de urgență pe teritoriul României2020/03/19
Dispozitia 50/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2020/03/12
Dispozitia 49/2020privind acordarea unui ajutor2020/02/28
Dispozitia 48/2020privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav EPURE MARIANA2020/02/28
Dispozitia 47/2020privind avansarea doamnei Merișor Elena-Daniela în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 10 ani2020/02/28
Dispozitia 46/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului BUZATU MARIAN2020/02/26
Dispozitia 45/2020privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia titularului JITCOVICI RAMONA RODICA2020/02/26
Dispozitia 44/2020privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia titularului CURTE COSTEL2020/02/26
Dispozitia 43/2020privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia titularului JIANU VALENTINA2020/02/26
Dispozitia 42/2020privind srabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului LUNGU VIOLETA GEORGIANA2020/02/26
Dispozitia 41/2020privind modificarea cuantumului dreptului la ajutor social acordat familiei domnului SIMION ION2020/02/26
Dispozitia 40/2020privind modificarea cuantumului dreptului la ajutor social acordat domnului OBREJA AURELIAN2020/02/26
Dispozitia 39/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei SOARE MARILENA MARIA2020/02/26
Dispozitia 38/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei domnului MARIN COSTICĂ2020/02/26
Dispozitia 37/2020privind stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei JIPA ADRIANA2020/02/26
Dispozitia 36/2020privind convocarea, de îndată, în ședință extraordinară a Consiliului local al comunei Rușețu2020/02/19
Dispozitia 35/2020privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor lunare de însoțitor ale persoanelor cu handicap grav din comuna Rușețu2020/02/19
Dispozitia 34/2020privind stabilirea salariilor de bază lunare al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, remunerați din bugutul local al comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 33/2020privind stabilirea salariului lunar de bază al doamnei Vișan Valentina, încadrată în funcția contractuală de bibliotecar gradul II, studii superioare, gradația 4, în cadrul Bibliotecii publice Ruşeţu 2020/02/04
Dispozitia 32/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Smeu Gigi, încadrat în funcția contractuală de execuție de șofer I, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 31/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Moise Costică, încadrat în funcția contractuală de execuție de șofer I, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 30/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Nădășeanu Mircea, încadrat în funcția contractuală de execuție de muncitor calificat III, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 29/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Frățilă Neli, încadrată în funcția contractuală de execuție de guard, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 28/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Năstase Viorel încadrat în funcția contractuală de execuție de administrator I, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 27/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Radu Adrian, încadrat în funcția contractuală de consilier personal al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 26/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Niță Niculina, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 25/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Snae Doinița, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 24/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Dinu Marina, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 23/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Merișor Elena-Daniela, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 22/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Dumitrașcu Georgeta, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 21/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Chilă Viorica, încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 20/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Bobocea Marian-Ionel, încadrat în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 19/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al doamnei Bobocea Filița încadrată în funcția publică de inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu2020/02/04
Dispozitia 18/2020privind stabilirea salariului de baza brut lunar al domnului Dinu Gabriel încadrat în funcția de secretar general al comunei Rușețu, județul Buzău2020/02/04
Dispozitia 17/2020privind încetarea dreptului la indemnizaţie lunară acordat2020/01/31
Dispozitia 16/2020privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului SIMION ION2020/01/29
Dispozitia 15/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului AXINTE GEORGETA2020/01/29
Dispozitia 14/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului MATEI LENUTA2020/01/29
Dispozitia 13/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului AXINTE NICOLAE IULIAN2020/01/29
Dispozitia 12/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului ANGHEL DUMITRA2020/01/29
Dispozitia 11/2020privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului EPURE ELISABETA2020/01/29
Dispozitia 10/2020privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei ce are ca tituțar pe domnul BÎSCĂ IONEL2020/01/29
Dispozitia 9/2020privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului JIPA ADRIANA2020/01/29
Dispozitia 8/2020privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului RADU ADRIAN2020/01/29
Dispozitia 7/2020privind stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru familia titularului BULDUM IONICA2020/01/29
Dispozitia 6/2020privind suspendarea ajutorului social acordat domnului Mîrzac Mihai2020/01/27
Dispozitia 5/2020suspendarea ajutorului social acordat domnului Simion Gheorghe2020/01/27
Dispozitia 4/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în ședință ordinară2020/01/23
Dispozitia 3/2020privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav LUPU JENIȚA2020/01/13
Dispozitia 2/2020privind stabilirea dreptului la indemnizație lunară de însoțitor pentru persoana cu handicap grav SECELEANU ANICA2020/01/13
Dispozitia 1/2020privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 din execentul bugetului local2020/01/09
Dispozitia 225/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/12/10
Dispozitia 221/2019privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Ruşeţu în anul 20192019/11/25
Dispozitia 205/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/11/22
Dispozitia 177/2019privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Rusetu, pentru amplasarea panourilor privind alegerea Presedintelui Romaniei din anul 20192019/09/25
Dispozitia 175/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/09/20
Dispozitia 156/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/08/23
Dispozitia 140/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/07/18
Dispozitia 129/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/06/19
Dispozitia 109/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/05/13
Dispozitia 100/2019privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral din comuna Rușețu, pentru amplasarea panourilor electorale privind alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 20192019/04/23
Dispozitia 94/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/04/16
Dispozitia 87/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă de îndată2019/03/28
Dispozitia 63/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2019/02/14
Dispozitia 24/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2019/01/23
Dispozitia 272/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2018/12/21
Dispozitia 270/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/12/06
Dispozitia 235/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/11/14
Dispozitia 215/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/10/23
Dispozitia 194/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2018/09/24
Dispozitia 174/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/08/24
Dispozitia 153/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/07/20
Dispozitia 138/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/06/22
Dispozitia 131/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/05/25
Dispozitia 103/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/04/16
Dispozitia 80/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/03/22
Dispozitia 61/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă extraordinară2018/02/12
Dispozitia 35/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă ordinară2018/01/23
Dispozitia 34/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Ruşeţu în şedinţă de extraordinară2018/01/03

Comments are closed.