• Liceul Tehnologic Rusetu
  • Noul Regulament General de Protecția Datelor

Informare – Proiecte de hotarari

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot face, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Locuri speciale afisaj electoral

Dispozitia nr. 100/2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral din comuna Rușețu, pentru amplasarea panourilor electorale privind alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019