Aparatul de specialitate

Demnitari:
SNAE Florin – Primar
BOBOCEA Nicolaie – Viceprimar

Secretar general al comunei 
DINU Gabriel

Cabinetul primarului
RADU Adrian – Consilier personal

Compartiment financiar contabil, impozite si taxe locale
BOBOCEA Filița – Consilier
NITA Niculina – Inspector
BOBOCEA Marian Ionel – Inspector
CHILA Viorica – Inspector

Compartiment asistenţă socială, autoritate tutelară și asistență medicală comunitară
MERISOR Elena-Daniela – Inspector
DUMITRASCU Georgeta – Inspector

Compartiment agricol şi fond funciar
SNAE Doinița – Inspector

Compartimet stare civilă
DINU Mariana – Inspector

Compartiment juridic si resurse umane
Vacant

Compartiment urbanism şi amenajarea teritoriului
Vacant

Compartiment achiziții publice
NITA Iuliana – Consilier achizitii publice

Compartiment administrativ
NASTASE Viorel – Administrator
VOICU Ionela – Arhivar
NADASEANU Mircea – Fochist
FRATILA Neli – Guard

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
SMEU Gigi – Sofer
PAVELESCU Valentin – Sofer

Biblioteca publica
VIIAN Valentina – Bibliotecar

Compartiment transport auto
MOISE Costica – Sofer

 

 

 

 

Comments are closed.