Aparatul de specialitate

Demnitari:
SNAE Florin – Primar
BOBOCEA Nicolaie – Viceprimar

Secretar general al comunei 
DINU Gabriel

Cabinetul primarului
RADU Adrian – Consilier personal

Compartiment financiar contabil, impozite si taxe locale
Vacant – Inspector
BOBOCEA Marian Ionel – Inspector
CHILA Viorica – Inspector
PETREA Ionel – Consilier
VLAGE Jeni – Inspector

Compartiment asistenţă socială, autoritate tutelară și asistență medicală comunitară
MERISOR Elena-Daniela – Inspector
Vacant – Inspector
Vacant- Asistent medical comunitar

Compartiment agricol şi fond funciar
SNAE Doinița – Inspector

Compartimet stare civilă
DINU Mariana – Inspector

Compartiment juridic, licitatii si monitorizare contracte
Vacant

Compartiment resurse umane
Vacant

Compartiment achiziții publice
NITA Iuliana – Consilier achizitii publice

Compartiment administrativ
GILESCU Mirela- Mihaela – Administrator
VOICU Ionela – Arhivar
MOCANU Nicolae – Muncitor necalificat
NADASEANU Mircea – Fochist
FRATILA Neli – Guard

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
SMEU Gigi – Sofer
CAPATINA Marian – Sofer

Biblioteca publica
VISAN Valentina – Bibliotecar

Compartiment transport auto
MOISE Costica – Sofer