Aparatul de specialitate

Demnitari:
SNAE Florin – Primar
MUSAT Petrica Daniel – Viceprimar

Secretar general al comunei 
DINU Gabriel

Compartiment economic 

 

Compartiment asistenta sociala

 

Compartiment agricol si fond funciar

 

Compartiment stare civila, autoritate tutelara si informatii de interes public

 

Compartiment juridic si resurse umane

 

Compartiment urbansism si amenajare teritoriului

 

Compartiment administrativ

 

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta

 

Biblioteca publica

 

Compartiment transport auto

 

Comments are closed.