Proiect de hotarare

privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea concesionării unui teren în suprafață de 2463 m.p., propietate privata a comunei Rusetu, in vederea construirii unei hale de productie si depozitare a peletilor si brichetelor ecologice pentru foc

Citeste mai mult

Proiect de hotarare

privind aprobarea taxei speciale in anul 2021 pentru serviciul de copiere a informatiilor solicitate pe suport de hartie, in aplicarea art. 9 alin 1 din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare precum si stabilirea spatiului special destinat consultarii/afisarii documentelor cu caracter public comunicate din oficiu

Citeste mai mult

Proiect de hotarare

privind modificarea HCL nr. 16/2020 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău

Citeste mai mult