Proiect de hotarare

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”