Dezbatere publica – Proiect Strategie de Dezvoltare Durabila 2021-2027

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică PROIECTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI RUȘEȚU PENTRU PERIOADA 2021 – 2027.

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Proiect bugetul local pe anul 2019

In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul comunei Rusetu supune dezbaterii publice „Proiectul bugetului local al comunei Rusetu pe anul 2019” Citeste mai mult