Dispozitia 126/2020

privind constituirea Comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale nr. 20,22 și 51 din UAT RUSETU, județul Buzau