Dispozitia 24/2021

privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „PRIMA INFIINȚARE SISTEM CANALIZARE APE UZATE ȘI STAȚIE DE EPURARE ȘI PRIMA INFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ, ÎMPREJMUIRI SI SPAȚII TEHNICE, comuna Ruşeţu, judeţul Buzău”.

Bookmark the permalink.
Inapoi