Dispozitia 52/2020

privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare 51.02 – Autorități executive, 68.02 – Asigurări și asistență socială și 70.02 – Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, în cadrul bugetului local al comunei Rușețu pe anul 2020