HCL 14/2021

privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei RUŞEŢU, judeţul BUZĂU către serviciul „CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei RUŞEŢU, judeţul BUZĂU


Fișiere atașate: