HCL 2/2019

privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI actualizați, aferenți obiectivului de investiții ”Prima înființare sistem canalizare ape uzate și stație de epurare și prima înființare rețea de alimentare cu apă, împrejmuiri și spații tehnice în localitatea Rușețu, comuna Rușețu” – obiectiv de interes local al comunei Rușețu, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Bookmark the permalink.
Inapoi