HCL 4/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „PRIMA ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE APE UZATE ȘI STAȚIE DE EPURARE ȘI PRIMA ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ, ÎMPREJMUIRI ȘI SPAȚII TEHNICE ÎN LOCALITATEA RUȘEȚU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala

Bookmark the permalink.
Inapoi