HCL 7/2020

privind aprobarea utilizării în anul 2020 a sumei de 160.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.2019