HCL 52/2020

privind validarea Dispoziției Primarului comunei Rușețu nr.246 din 4 decembrie 2020 privind aprobarea virării de credite bugetare între alineatele capitolului bugetar 68.02 – Asigurări și asistență socială din bugetul local al comunei Rușețu pe anul 2020

Citește mai multe…

HCL 51/2020

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna RUȘEȚUeste membru asociat

Citește mai multe…

HCL 50/2020

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2020-2021

Citește mai multe…

HCL 49/2020

privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2021-2022

Citește mai multe…