HCL 40/2021

aprobarea taxei speciale, in anul 2021, pentru serviciile de copiere a informatiei solicitate pe suport de hartie, in aplicarea art. 9 alin.(1) din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare precum si stabilirea spatiului special destinat consultarii/afisarii documentelor cu caracter public comunicate din oficiu

Citeste mai mult

HCL 39/2021

modificarea HCL Ruşeţu nr.16 / 07.04.2020 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău

Citeste mai mult

HCL 37/2021

privind aprobarea inițierii procedurilor necesare realizării unei asocieri în participație între Consiliul local al comunei Rușețu și un investitor care să realizeze unui obiectiv de producere a energiei electrice din resurse regenerabile pe terenurile din izlazul comunei Rușețu

Citeste mai mult