• Liceul Tehnologic Rusetu
  • Noul Regulament General de Protecția Datelor

Anunt dezbatere publica

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local al comunei Rușețu, supune atenţiei dumneavoastră următorarele proiecte de hotărâri privind:

Anunt dezbatere publica

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local al comunei Rușețu, supune atenţiei dumneavoastră următoarele proiecte de hotărâri privind: