Proiect de hotarare

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.3537/23.09.2009, încheiat între comuna Rușețu și S.C. Andra Som Impex S.R.L.