Anunțuri publice

Informații utile - Ajutor pentru consumatorul vulnerabil

2021-10-15 18:24:52


Sinteza principalelor masuri restrictive - COVID 19

2021-10-01 16:04:07


Programul Național de Cadastru si Carte Funciară 2015-2023

2021-09-03 19:43:50

Dezbatere publica – Proiect Strategie de Dezvoltare Durabila 2021-2027

2021-08-24 17:30:00

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică PROIECTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI RUȘEȚU PENTRU PERIOADA 2021 – 2027.


Convocare si materiale sedinta in data de 26.08.2021

2021-08-19 17:44:50


Anunt - Proiecte de hotarari

2021-07-22 14:02:00

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoștința publică, următoarele proiecte de hotărâri:


Anunt licitatie publica – Inchiriere teren arabil

2021-06-17 11:45:39


Notificari preemptori din data de 04.06.2021

2021-06-04 16:16:00


Notificari preemptori din data de 27.05.2021

2021-05-27 16:22:00


Informare - Campanie Vaccinare COVID-19

2021-05-24 14:45:45

Recensamantul General Agricol 2020

2021-05-13 13:29:29


Notificari preemptori din data de 09.04.2021

2021-04-09 16:15:00


Anunt licitatie publica – Inchiriere teren

2021-04-06 19:11:45


Notificari preemptori din data de 01.04.2021

2021-04-01 16:14:00


Notificari preemptori din data de 23.03.2021

2021-03-23 16:12:00


Notificari preemptori din data de 19.03.2021

2021-03-19 21:27:35

CONDITII privind desfasurarea activitatilor agricole in perimetrul ariei naturale protejate “Valea Calmatuiului”- ROSCI 0259 si ROSPA-0145

2021-03-17 20:20:35


Notificari preemptori din data de 15.03.2021

2021-03-15 21:25:00

Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare alegeri - Senat si Camera Deputatilor

2020-11-06 18:18:36


Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare la nivelul comunei Rusetu, jud. Buzau pentru alegerile din 27.09.2020

2020-09-12 16:01:02


Dispozitia 149/2020

2020-08-24 18:51:00

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral ȋn comuna Rușețu, ce vor fi utilizate ȋn campania electorala la alegerile locale din anul 2020


Anunt dezbatere publica

2020-07-31 17:18:00

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local al comunei Rușețu, supune atenţiei dumneavoastră următorarele proiecte de hotărâri privind:


Anunt dezbatere publica

2020-06-22 17:06:00

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local al comunei Rușețu, supune atenţiei dumneavoastră următoarele proiecte de hotărâri privind:


Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020 - Măsuri de prevenire

2020-03-23 10:06:20


Măsuri la nivelul comunei Rușețu în contextul declarării stării de urgență

2020-03-19 09:59:00

Dispozitia 51/2020 privind reglementarea unor măsuri la nivelul comunei Rușețu în contextul declarării stării de urgență pe teritoriul României

 


Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 - Măsuri de urgență

2020-03-19 09:01:00


Anunt important

2020-03-13 18:55:59

In data de 13.03.2020 Comitetul local pentru Situatii de Urgenta a comunei Rusetu, jud. Buzau a hotarat SUSPENDAREA tuturor activitatilor economice desfasurate in targul duminical pana la data de 30.03.2020 cu posibilitatea prelungirii acestest perioade. Aceasta hotarare a fost luata pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19 (Coronavirus)


Informare – Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta – COVID 19

2020-03-12 21:45:06

Informare populatie cu privire la CORONAVIRUS

2020-02-27 17:19:00

Delimitare sectii votare – Alegeri Presedintele Romaniei

2019-10-11 18:55:46


Locuri speciale afisaj electoral – Alegeri Presedintele Romaniei

2019-09-25 19:16:22

Dispozitie nr. 177 / 2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Rusetu, pentru amplasarea panourilor privind alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2019


Comunicat - Audiente Avocatul Poporului

2019-06-10 16:32:05

Joi – 13 iunie 2019 - între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii.

Activitatea se va desfăşura la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău, situat în municipiul Buzău, B-dul. N. Bălcescu, nr. 48 în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop.

Cetăţenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe.


Delimitare sectii votare - Alegeri Parlamentul European

2019-04-25 18:06:56


Informare - Proiecte de hotarari

2019-04-25 09:44:32

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot face, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.


Locuri speciale afisaj electoral

2019-04-23 11:44:13

Dispozitia nr. 100/2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral din comuna Rușețu, pentru amplasarea panourilor electorale privind alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019


Dezbatere publica - Proiect bugetul local pe anul 2019

2019-04-15 17:45:56

In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul comunei Rusetu supune dezbaterii publice "Proiectul bugetului local al comunei Rusetu pe anul 2019"


Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 15:05:51

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București


Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 15:02:52

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale


Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

2019-03-01 20:58:01

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Mai multe detalii la adresa - https://bz.prefectura.mai.gov.ro


Plan de masuri pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa 2018-2019

2019-01-31 14:11:05


SOLVIT - Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

2017-11-24 18:31:50
Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?

Comments are closed.